Bericht

De aanbevelingen van de netwerken armoedebestrijding m.b.t. de vaccinatiecampagne

Nu de vaccinatiecampagne op gang komt, vragen de netwerken armoedebestrijding dat kwetsbare groepen en mensen in armoede prioriteit krijgen. Ze lopen immers meer gezondheidsrisico’s door het coronavirus en ziekte heeft vaak een enorme financiële impact op hun reeds instabiele situatie. Daarnaast vragen we om de meest kwetsbaren in onze samenleving, zoals mensen zonder wettig verblijf en daklozen vooral niet te vergeten. Het bereiken en voldoende informeren van al deze groepen zal ook een specifieke aanpak vergen. Onze aanbevelingen hierover bezorgden we aan de beleidsverantwoordelijken tijdens de federale taskforce “Kwetsbare groepen” van 27 januari 2021.

Klik hier om onze volledige standpuntennota te consulteren.