Bericht

Online consultatie over de Europese Pijler van Sociale Rechten

In 2017 werd in Göteborg de Europese Pijler van Sociale Rechten goedgekeurd. Met deze 20 principes wilde de Unie een socialere koers gaan varen door meer rechten te geven aan haar onderdanen. Ondanks dat alle EU-instellingen en elke EU-lidstaat deze belangrijke pijler onderschreven hebben, is er tot nu toe nog geen concreet plan uitgewerkt dat bepaalt hoe de Unie ervoor kan zorgen dat deze beginselen en rechten ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd. De nieuwe Commissie beloofde echter om tegen het voorjaar 2021 zo'n actieplan uit te werken en is daarom nu volop advies aan het inwinnen bij burgers, academici, belangenorganisaties en overheidsinstanties. Zo kon iedereen tot 30 november 2020 deelnemen aan een online consultatie en via deze weg zijn of haar bemerkingen en adviezen over te maken aan de Commissie.

BAPN droeg bij aan zowel het antwoord dat het Belgisch Platform als EAPN indiende, en schreef ook zelf een advies.