Bericht

oproep tot verlenging van de bevriezing van de werkloosheid en de looptijd van de inschakelingsuitkeringen

Begin januari was er nog steeds geen beslissing genomen of de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de bevriezing van de looptijd van de inschakelingsuitkeringen ook in 2021 zouden verlengd worden. Wetende dat de coronacrisis nog volop woedt en de huidige uitkeringen voor de meeste mensen reeds meer dan onvoldoende zijn om het hoofd boven water te houden, vond BAPN dit onaanvaardbaar. We schreven daarom een brief naar de bevoegde ministers waarin we met aandrang vroegen om deze maatregelen tot minstens 31 maart te verlengen. Gelukkig kregen we snel een positief antwoord en krijgen sommige kwetsbare huishoudens weer even wat ademruimte. Maar in tegenstelling tot andere beschermingsmaatregelen tegen de Covid-crisis, werden deze maatregelen slechts verlengd tot eind februari. Wij roepen daarom de federale regering op om vooralsnog werk te maken van een verlenging tot en met eind maart.

Klik hier om de brief te consulteren.