In de kijker

Alle nieuwsberichten

Vandaag, op 27 januari, hebben een hele reeks organisaties van over heel België de leden van de Kamer en de bevoegde Ministers aangeschreven om hun verontwaardiging uit te drukken over de nieuwe controleprocedure m.b.t. de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Op 17 februari organiseren we een grote actie aan het kabinet van de Minister om te vragen dat er einde wordt gesteld aan deze onrechtmatige controles.

Lees Meer

Op 18 & 19 november kwamen mensen in armoede uit ruim twintig Europese landen bijeen om vanuit hun ervaringen voorstellen te formuleren voor het Europees beleid. Er werden voorstellen rond werk, gezondheid, huisvesting, minimum inkomen en participatie aan de samenleving uitgewerkt.

Lees Meer

Op woensdag 6 november organiseerde de Kamercommissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda een hoorzitting met als thema de schuldindustrie en overmatige schuldenlast voor consumenten. Ook het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding was uitgenodigd en vertegenwoordigde samen met het Netwerk tegen Armoede de stem van mensen in armoede.

Lees Meer

Sinds ettelijke decennia komen op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, individuen, gezinnen en organisaties samen om het onrecht dat armoede is, aan de kaak te stellen. Ook dit jaar laten we weer van ons horen, want jammer genoeg behoort armoede en sociale uitsluiting in een rijk land als het onze nog steeds tot de dagdagelijkse realiteit van heel wat mensen.

Lees Meer

Op 3 en 4 oktober heeft BAPN deelgenomen aan een peer review georganiseerd door de Europese Commissie in Brussel om de toegankelijkheid van rechten voor dakloze personen te bespreken. Op initiatief van de Belgische overheid werd de praktijk van het referentieadres onder de loep genomen. Samen met andere Europese lidstaten werden andere systemen in Europa bekeken en naar oplossingen gezocht om de non-take up van rechten door dakloze personen in België tegen te gaan.

Lees Meer


Het Europees semester is een jaarlijks terugkerende cyclus waarbij zowel de lidstaten als de commissie verschillende evaluatiedocumenten produceren. Samen met andere Europese organisaties analyseerde BAPN of dit semester in 2019 meer aandacht had voor het sociale.

Lees Meer


Op vrijdag 4 oktober vanaf 11 uur ontmoeten milieu- en armoedebewegingen mekaar op het iconische schip van Greenpeace, the Rainbow Warrior. Er zal gemeenschappelijk geijverd worden voor een sociaal en rechtvaardig klimaatbeleid. Zowel BAPN als NTA en RWLP stappen mee aan boord.

Lees Meer