17/10 : Menswaardig uit de schulden

Menswaardig uit de schulden: de stem van de mensen in armoede zelf centraal in het debat

Uit onderzoek en ervaringen op het terrein blijkt het clichébeeld van de persoon van schulden die zijn budget slecht beheert en een slechte betaler is, niet te kloppen. Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië werd onderzocht met welk soort schulden mensen voornamelijk belast zijn. Hier blijkt dat het in de overgrote meerderheid van de gevallen gaat om overlevingsschulden, met name voor huur, energie, gezondheid, belastingen, enz. Dit wordt ook ondersteund door de statistieken van de Nationale Bank waaruit blijkt dat bijna 30% van de mensen die een beroep doet op de collectieve schuldenregeling geen kredietschulden hebben – en dat hun schuldenlast dus verband houdt met andere soorten schulden.

Op 17 oktober zullen twee evenementen deze realiteit onder de aandacht brengen.

  • In Oostende zullen mensen met ervaring in armoede van BMLIK-Oostende, een Vereniging Waar Armen het Woord Nemen, hun bevindingen presenteren na een twee jaar lang dialoogtraject rond het thema “schulden”. Op basis van hun eigen ervaringen en observaties zullen ze een panel van experts en politici van lokale, regionale en federale overheidsniveaus aanspreken. Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) zal het genoegen hebben om deel te nemen aan de discussies en het debat te modereren.
  • De strijd tegen overmatige schuldenlast vereist een diepgaande paradigmaverschuiving. Dit is de boodschap die op 17 oktober naar alle Federale parlementsleden wordt gestuurd door Steunpunt Mens en Samenleving, het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Observatorium Krediet en Schuldenlast en BAPN. De verkozen leden van de Kamer zullen een gedetailleerd dossier ontvangen met een analyse van de valkuilen van de verschillende incasso-, bemiddelings- en schikkingsprocedures. Het dossier zal niet minder dan 38 reeksen aanbevelingen voorstellen voor een duurzame hervorming van een stigmatiserend en inefficiënt systeem.