Bericht

200 mensen voerden vandaag actie tegen de onrechtmatige controles van de IGO: gezien er te weinig openheid voor dialoog was, zullen de verenigingen hun acties verderzetten

Maandagochtend 17 februari werd op initiatief van Gang des vieux en colère een massale actie gehouden aan het kantoor van Minister Bacquelaine, waar ook een ontmoeting plaatsvond met zijn kabinet. Ongeveer 200 mensen, jong en iets minder jong, verzamelden zich aan de Karmelietenstraat nr 15 in 1000 Brussel.Een "postbode" wilde de Minister "controleren" met een brief die gelijkaardig is aan diegene die IGO-gerechtigden ontvangen tijdens de fel bekritiseerde controles door BPost in opdracht van de Federale Pensioendienst. Gezien de afwezigheid van de Minister op het Belgisch grondgebied (wat volgens de "postbode" betekende dat de Minister het gevaar loopt om zijn "ministertoelage" te verliezen), overhandigde de postbode symbolisch een petitie tegen de onrechtmatige controles van de IGO aan het kabinet van de Minister.

Een reeks getuigenissen werden voorgelezen aan het ministerie, alsook de bezorgheden en de aanbevelingen van de ouderenorganisatie le Gang des vieux en colère, de verschillende Netwerken Armoedebestrijding, de Ligue des Droits Humains, de vakbonden en de mutualiteiten. Een wedstrijd met mensen in een rolstoel en op krukken werd georganiseerd om aan te tonen dat het voor oudere mensen die slecht te been zijn of in moeilijke huisvestingsomstandigheden wonen (geen lift, defecte intercom, ...) bijna onmogelijk is om binnen de 69 seconden de deur te openen. Dit is nochtans de wachttijd die door de postbodes in acht moet worden genomen bij de controle van de IGO. Ten slotte werd er na de actie aan de politieke partijen een brief met een hoorapparaat bezorgd, zodat ze onze bezorgdheden en aanbevelingen “luid en duidelijk” zouden kunnen “horen”.

Er vond eveneens een ontmoeting plaats tussen een aantal vertegenwoordigers van het kabinet en een delegatie van de aanwezige verenigingen. De belangrijkste eis van de manifestanten was de opschorting van de huidige controles, die door de Privacycommissie en de Vlaamse en Franstalige mensenrechtenliga's als onwettig worden beschouwd. Deze controles organiseren in feite het quasi-huisarrest van IGO-gerechtigden, die het risico lopen te worden geschorst als ze hun woning voor meer dan vier dagen verlaten. De manifestanten overhandigden de Minister eveneens een document met vier krachtlijnen die voor ons essentieel zijn in het kader van een toekomstige hervorming van de IGO:

  • Een voldoende inkomen om een waardig leven te garanderen;
  • Respect voor het privéleven van oudere personen;
  • De eerbiediging van het recht op bewegingsvrijheid van ouderen en al wat hiermee gepaard gaat (mogelijkheid om te reizen, de kinderen te zien, op vakantie te gaan, enz.);
  • Het recht om zich binnen een redelijke termijn te verdedigen wanneer de Federale Pensioendienst overweegt om de betaling van de IGO op te schorten.

Uiteindelijk was de minister niet aanwezig bij de vergadering. Het kabinet heeft besloten de controles niet op te schorten, maar te wachten op een volledige interne evaluatie van de maatregel. Het kabinet heeft geen standpunt ingenomen over de vier genoemde elementen, maar voorziet de mogelijkheid om deze in het kader van de mogelijke hervorming in overweging te nemen.

Gezien de desastreuze gevolgen voor de betrokkenen en de kennelijke illegaliteit van de controles vrezen wij dat het aantal gevallen waarin er naar de rechter gestapt zal worden, zal toenemen. Daarom dringen wij er bij de federale regering (MR-VLD-CD&V) op aan om deze controles op te schorten terwijl de procedure geëvalueerd wordt en het overleg met de verenigingen, die de 110.000 IGO-begunstigden vertegenwoordigen, plaatsvindt.

De Commissie Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Pensioenen stemde vorige week om op 3 maart een hoorzitting over de IGO-controles te organiseren, in afwachting van de evaluatie door de Federale Pensioendienst. De organisaties die zich mobiliseren tegen de IGO-controles houden zich ter beschikking en zullen de stem van de IGO-gerechtigden blijven vertegenwoordigen.

In de pers: