rapporten BAPN

Uit de schulden: De collectieve schuldenregeling: knelpunten en oplossingen voor en door mensen in armoede

Mensen in armoede signaleren ons al geruime tijd dat er grote tekortkomingen zijn met betrekking tot de collectieve schuldenregeling. We beslisten daarom samen met hen deze problemen bloot te leggen en aanbevelingen te formuleren. Het is immers van cruciaal belang dat ook hun stem een plaats krijgt binnen dit debat. Enkel door hen te betrekken kunnen we komen tot een CSR die er wél in slaagt het streven naar een schuldaflossing te verzoenen met een nieuwe start en een menswaardig bestaan voor de persoon met schulden. Al deze getuigenissen en aanbevelingen hebben we gebundeld in het rapport 'Uit de schulden' 


Memorandum: De laatste inkomens omhoog - voor een leven in waardigheid

Het optrekken van de minimuminkomens is één van de belangrijkste strijdpunten van BAPN. Deze eis wordt niet enkel door armoedeorganisaties maar ook door een breder maatschappelijk middenveld ondersteund. Daarom richtte BAPN het Belgisch Minimum Inkomen Netwerk (BMIN) op. Dit netwerk bestaat uit een waaier van partners, namelijk de regionale netwerken armoedebestrijding, vakbonden, mutualiteiten, academici en andere armoedeorganisaties. Naar aanleiding van de federale verkiezingen 2019 schreven we een gemeenschappelijk memorandum. 


Standpuntennota BAPN schulden

BAPN werkt reeds geruime tijd in nauwe samenwerking met de regionale netwerken en mensen in armoede op het thema schulden. Armoede en schulden zijn twee problematieken die jammer genoeg vaak hand in hand gaan. De huidige Covid-crisis heeft daarenboven de reeds bestaande problemen enkel vergroot en ondanks de vele oproepen zijn er nog maar weinig maatregelen genomen om de schuldenproblematiek structureel te bestrijden. Daarom besloot BAPN haar belangrijkste eisen te bundelen in een algemene schuldennota.