In de kijker

Ontdek hier onze laatste nieuwsberichten.

Action « Lâchez nous la GRAP(A) »

Een collectief van 47 organisaties heeft gisteren actie gevoerd voor een hervorming van het IGO, het ‘leefloon’ voor ouderen. De huidige controles, uitgevoerd door postbodes, zijn vreselijk opdringerig. Ouderen die in armoede leven, hebben ook recht op waardigheid. Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens en het Steunpunt tot Bestrijding van Armoede hebben gisteren een kritisch advies gepubliceerd waarin wordt gesteld dat de huidige IGO-regels (maximaal 29 dagen toegestaan verblijf in het buitenland per jaar, geen recht op een voorafgaande hoorzitting vóór elke sanctie) leiden tot de schending van de grondrechten van ouderen die met een IGO. Een billijke hervorming van de IGO moet dit verhelpen: => Stop onrechtmatige controles en voor een proportioneel, flexibel systeem in dat rekening houdt met de kwetsbaarheid van ouderen! => Verhoog aanzienlijk de maximumgrens van 29 verblijfsdagen per jaar in het buitenland! => Garandeer dat IGO-gerechtigden, voordat ze effectief een sanctie krijgen, eerst gehoord kunnen worden!

Lees Meer
Sterke acties ven de netwerken armoedebestrijding in het kader van de werelddag van verzet tegen de armoede: een terugblik

De armoedecijfers tonen aan dat het nog steeds nodig is om op 17 oktober de Werelddag tegen Armoede te organiseren. De verschillende netwerken armoedebestrijding verenigd in het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) organiseerden diverse activiteiten in heel België samen met mensen in armoede. BAPN nam deel aan verschillende acties in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. We organiseerden ook onze eigen activiteiten Hier volgt een verslag.

Lees Meer
Persbericht: Acties van armoedenetwerken op 17 oktober over heel het land vragen aandacht voor groeiende armoedeproblematiek

Op 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Armoede, stellen de regionale netwerken armoedebestrijding verenigd binnen het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) het onrecht aan de kaak dat armoede nog steeds is Volgens de laatste armoedecijfers leven in België maar liefst bijna 2 miljoen mensen in armoede of lopen zij een zeer groot armoederisico (18.9% van de ganse bevolking).

Lees Meer
Bekijk Alles

Wie zijn wij

Belgisch Netwerk Armoedebestrijding

Vertrekkende vanuit de ervaring van en samen met mensen in armoede zet BAPN alles in het werk om armoede op federaal en Europees niveau te bestrijden. BAPN onderneemt acties en doet beleidswerk om de bestaande sociale, politieke en economische structuren te veranderen en alzo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

Lees Meer

Contacteer Ons

Neem contact met ons op of bel ons om te ontdekken hoe we u kunnen helpen.

  • Adres: Vooruitgangstraat 333/6, 1030 Brussel
  • Tel: +32 (0)2 265.01.54
  • Email: info@bapn.be