In de kijker

Ontdek hier onze laatste nieuwsberichten.

SAVE THE DATE :Online conferentie uit de schulden 15/09

Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding organiseerde samen met de regionale netwerken armoedebestrijding verschillende overlegmomenten rond de collectieve schuldenregeling. We vroegen aan mensen in armoede welke problemen ze ondervonden met deze juridische procedure en formuleerden samen met hen mogelijke oplossingen. Dit alles hebben we gebundeld in boekvorm. Op 15 september zullen we dit werk presenteren aan het grote publiek via een videoconferentie. Naast het voorstellen van de publicatie zal er tijdens deze conferentie dieper ingegaan worden op het leefgeld en de relatie tussen de verzoeker en zijn schuldbemiddelaar. Inschrijven kan via deze link: https://forms.gle/KezCqp83VLgALK8w7 .

Lees Meer
BAPN uitgenodigd bij de eerste minister en haar kern

De COVID- 19 pandemie heeft een aanzienlijke impact gehad in ons land, zowel op gezondheidsvlak, op de economie als op de armoede en de sociale uitsluiting. Urgente maatregelen werden getroffen om deze impact zoveel mogelijk te beperken, maar op het sociale domein waren deze maatregelen onvoldoende om mensen in armoede voldoende te beschremen tegen de negatieve effecten van deze huidige crisis. De federale regering wil nu de werkzaamheden starten voor een algemeen herstelproces. Hiervoor werden op 20 juli verschillende stakeholders - waaronder ook BAPN - uitgenodigd om hun bezorgdheden en aanbevelingen aan de eerste minister en de andere bevoegde ministers persoonlijk te presenteren.

Lees Meer
EAPN rapport How to ensure the poor don't pay for COVID - 19

Op 14 juli organiseerde EAPN haar online conferentie: “How to ensure the poor don’t pay for COVID 19: From short-term response to an effective right-based integrated antipoverty strategy”. Tijdens deze conferentie presenteerde EAPN haar gedetailleerd onderzoek naar de Covid-19-crisis en de gevolgen daarvan voor mensen in armoede en kwetsbare groepen. 25 nationale netwerken en 3 Europese organisaties namen deel aan het onderzoek, waaronder ook BAPN.

Lees Meer
Bekijk Alles

Wie zijn wij

Belgisch Netwerk Armoedebestrijding

Vertrekkende vanuit de ervaring van en samen met mensen in armoede zet BAPN alles in het werk om armoede op federaal en Europees niveau te bestrijden. BAPN onderneemt acties en doet beleidswerk om de bestaande sociale, politieke en economische structuren te veranderen en alzo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

Lees Meer

Contacteer Ons

Neem contact met ons op of bel ons om te ontdekken hoe we u kunnen helpen.

  • Adres: Vooruitgangstraat 333/6, 1030 Brussel
  • Tel: +32 (0)2 265.01.54
  • Email: info@bapn.be