In de kijker

Ontdek hier onze laatste nieuwsberichten.

Reactie van het Belgian Anti-Poverty Network (BAPN) en de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) op de landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Commissie

Door een gebrek aan sociale maatregelen dreigen mensen in armoede, die ziek zijn of een handicap hebben de prijs te betalen voor de COVID 19-crisis. Wij zijn teleurgesteld dat de Europese Commissie deze crisis als louter economisch lijkt te beschouwen in haar jaarlijkse aanbevelingen aan ons land. België wordt nergens gevaagd of geadviseerd om maatregelen te nemen om de armoede en sociale ongelijkheden aan te pakken. Lees in dit artikel onze analyse en alternatieve aanbevelingen die we samen met de NHRPH hebben opgesteld.

Lees Meer
Verlenging van de termijn voor het indienen van de personenbelasting

Binnenkort moet iedereen zijn belastingsaangifte hebben ingediend. Wegens de Corona maatregelen werden dit jaar geen invulsessies georganiseerd. Vooral kwetsbare huishoudens dreigen hierdoor fiscale voordelen te missen. Wegens de complexiteit van de procedure, het gebrek aan fiscale kennis of zelfs het ontbreken aan technisch materiaal, vrezen we dat kwetsbare huishoudens ook zullen opgeven en hun belastingen niet of te laat zullen indienen, waardoor ze een boete riskeren. Samen met het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft BAPN de bevoegde ministers aangeschreven en hen gevraagd vooralsnog de invulsessies te organiseren en de termijn voor het indienen van de personenbelasting te verlengen.

Lees Meer
Bijdrage van BAPN aan de Interfederale task force “Kwetsbare Groepen”

O.a. op vraag van BAPN, werd op 8 april de interfederale task force “Kwetsbare Groepen” opgericht onder het leiderschap van de Minister belast met armoedebestrijding en de Minister voor Maatschappelijke Integratie. BAPN maakt deel uit van de consultatieve groep van deze Task Force die tot doel heeft om de Ministers te informeren over de noden van mensen in armoede en kwetsbare groepen. Door een nauwe samenwerking met de regionale netwerken die in direct contact staan met de verenigingen en de mensen zelf, heeft BAPN snel informatie van het terrein kunnen doorgeven aan het politieke niveau. In totaal heeft BAPN meer dan 30 fiches ingediend betreffende de onderwerpen die besproken werden tijdens de vergaderingen van de consultatieve groep

Lees Meer
Bekijk Alles

Wie zijn wij

Belgisch Netwerk Armoedebestrijding

Vertrekkende vanuit de ervaring van en samen met mensen in armoede zet BAPN alles in het werk om armoede op federaal en Europees niveau te bestrijden. BAPN onderneemt acties en doet beleidswerk om de bestaande sociale, politieke en economische structuren te veranderen en alzo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

Lees Meer

Contacteer Ons

Neem contact met ons op of bel ons om te ontdekken hoe we u kunnen helpen.

  • Adres: Vooruitgangstraat 333/6, 1030 Brussel
  • Tel: +32 (0)2 265.01.54
  • Email: info@bapn.be