Bericht

28 MAART 2019: WAARDIGE INKOMENS VOOR IEDEREEN

Politiek debat in de Kamer

Op 26 mei 2019 trekken de Belgische burgers naar de stembus om o.a. hun vertegenwoordigers in het federaal parlement te kiezen. Iedereen een menswaardig leven garanderen vormt één van de grootste uitdagingen in onze samenleving. Dit recht kan enkel gerealiseerd worden als een waardig inkomen beschikbaar en toegankelijk gemaakt wordt aan eenieder in ons land. De huidige en de vorige federale regering hadden in hun regeerakkoord dan ook terecht het optrekken van de laagste inkomens opgenomen. Vandaag moeten we echter vaststellen dat er op dit vlak bijzonder weinig gebeurd is en dat vele sociale minima nog steeds ver onder de Europese armoededrempel liggen. Op 28 maart 2019 wensen wij daarom een parlementair debat in de Kamer van Volksvertegenwoordigers te organiseren. Wij vinden het van essentieel belang dat de Belgische burgers met volledige kennis ter zake over dit onderwerp naar de stembus kunnen trekken. Tijdens dit debat zullen wij dan ook aan de verschillende politieke partijen vragen om hun standpunten en werkelijke engagementen m.b.t. het optrekken van de laagste sociale minima uit de doeken te doen.

Voor het volledige programma klik hier

nl debat.PNG