Bericht

Advies van BAPN betreffende een wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen ter verbetering van een correct gebruik van de installatiepremie

Dakloze personen die een woonst vinden, kunnen éénmaal in hun leven beroep doen op de installatiepremie. Momenteel bestaan er twee verschillende wetgevingen die de installatiepremie regelen. Het wetsvoorstel dat in de Kamer wordt behandeld wil de twee systemen harmoniseren en de installatiepremie in de toekomst niet meer per persoon maar per adres toekennen. Het wetsvoorstel wil OCMW’s ook de mogelijkheid geven om de premie in schijven uit te betalen en na het voorleggen van aankoopbewijzen. Tot slot stelt het wetsvoorstel een extra toeslag van 125 euro per kind voorop.

BAPN is tevreden met de extra toeslag voor kinderen en begrijpt dat er nood is aan harmonisering. Bij een harmonisering moet er echter gekozen worden voor het meest gunstige model. In dit geval voor de installatiepremie per individu en niet per adres. Het wetsvoorstel houdt bovendien volgens ons onvoldoende rekening met individuen die op hetzelfde adres wonen maar geen gezin vormen en stelt onterecht dat de kost voor de inrichting van een huis niet evenredig vermeerdert met het aantal volwassen bewoners.

De financiele situatie van de meeste dakloze personen is zeer precaire. Ze kunnen onmogelijk aankopen voorschieten. Het werken met aankoopbewijzen en het uitbetalen van de premie in schijven is daarom geen goed idee. Mensen in armoede vragen om ook niet onnodig betutteld te worden. Iedereen moet zelf kunnen beslissen wat hij of zij nodig heeft in de woning om op een menswaardige manier te leven.

In ons advies vragen we ook aandacht voor de reeds bestaande problemen met de huidige installatiepremie en maken concrete aanbeveligen:

  • We vragen dat de premie meer dan eens kan worden uitbetaald;
  • We vragen een brede definitie van dakloosheid. Opdat OCMW’s vaker dakloze personen kunnen herkennen vragen we dat er werk wordt gemaakt van een bewustmakingscampagne;
  • Elke dakloze persoon die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming moet ook aanspraak kunnen maken op een installatiepremie;
  • We vragen dat dakloze personen die een woning betrekken de eerste maanden financieel meer worden ondersteund.

Lees hier ons volledig advies.