Bericht

Hoorzitting in de Kamercommissie Economie met betrekking tot schulden

Op woensdag 6 november organiseerde de Kamercommissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda een hoorzitting met als thema de schuldindustrie en de overmatige schuldenlast voor consumenten. Mensen in armoede hebben jammer genoeg heel wat ervaring met schulden en kennen de vele misbruiken van de zogenaamde ‘schuldenindustrie’ als geen ander.

In onze uiteenzetting stonden 6 krachtlijnen centraal. In de eerste plaats vroegen we de parlementariërs om eindelijk werk te maken van het optrekken van de minimum inkomens, als structurele oplossing voor de insolvabiliteit van vele gezinnen en individuen in ons land. We vroegen ook een integrale aanpak van de schuldenproblematiek. Mensen in armoede willen niet enkele symboolmaatregelen maar een globaal plan over alle beleidsdomeinen en beleidsniveaus heen. We gaven ook voorbeelden van beleidsmaatregelen die volgens mensen in armoede een effectief verschil kunnen maken. We stelden dat alle actoren die schulden innen aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen en op dezelfde manier gecontroleerd moeten worden. Er moet ook voldoende geïnvesteerd worden in de schuldhulpverlening zodat die voldoende kwaliteitsvol en toegankelijk georganiseerd kan worden. Ten laatste vroegen we dat de beleidsverantwoordelijke nu eindelijk overgaan tot actie en dat ze bij het uitstippelen van hun beleid mensen in armoede betrekken. Onze volledige uiteenzetting kan je hier vinden.