Bericht

BAPN vraagt dringend een actualisatie van de lijst met goederen die niet vatbaar zijn voor beslag

De lijst met goederen niet vatbaar voor beslag is al lang niet meer geactualiseerd. Moderne communicatiemiddelen zoals een smartphone, computer of tablet zijn er niet in opgenomen. Dat is problematisch want deze instrumenten zijn essentieel om ten volle aan onze huidige samenleving te kunnen participeren en zelfs om je basisrechten te kunnen laten gelden. Momenteel ligt er een nieuw wetsvoorstel op tafel dat naast een actualisatie ook een regeling vooropstelt voor goederen met een emotionele waarden en ook de geschillenprocedure wil verbeteren. Naar aanleiding van dit wetsvoorstel werd BAPN samen met RWLP en NTA uitgenodigd voor een hoorzitting in het federale parlement. Tijdens deze zitting presenteerden we onze belangrijkste aanbevelingen en ervaringsdeskundige Karine getuigde moedig over haar eigen situatie. Karine vertelde over de zware emotionele impact van het beslag op de persoon met schulden en zijn familie. Ook schetste Karine zeer helder hoe professionele invorderaars allerlei kosten aanrekenen waardoor mensen in geen tijd in een schuldenspiraal terecht komen.