Bericht

BAPN geeft haar advies op een wetsvoorstel dat het opnemen van geld kosteloos wil maken en voldoende geldautomaten wil garanderen

In tien jaar tijd is het aantal bankkantoren en automaten enorm verminderd en dit vooral in de armere en dunbevolktere regio's van ons land. De consumenten worden ertoe aangezet een toenemend aantal bankverrichtingen zelf uit te voeren via online bankieren. Hierdoor ontstaat er bankuitsluiting. Veel mensen in armoede hebben immers geen toegang tot internetbankieren en moeten voor hun bankzaken beroep doen op een automaat of loketbediende. Mensen in armoede worden dubbel gestraft want heel wat bankkosten zijn de laatste jaren gestegen en deze stijgingen zijn vooral voelbaar voor mensen met een laag inkomen. De Kamercommissie Economie vroeg BAPN haar advies te geven op een wetsvoorstel dat de basisbankdienst verder wil uitbouwen, het Prijzenobservatorium vraagt een onderzoek te verrichten naar de impact van de stijging van de bankkosten op het armste bevolkingssegment en tenslotte met het oprichten van een fonds wil waarborgen dat op heel het Belgisch grondgebied een minimumaantal geldautomaten beschikbaar is.

Het advies van BAPN kan hier geconsulteerd worden.