Bericht

Bijdrage van BAPN aan de Interfederale task force “Kwetsbare Groepen”

O.a. op vraag van BAPN, werd op 8 april de interfederale task force “Kwetsbare Groepen” opgericht onder het leiderschap van de Minister belast met armoedebestrijding en de Minister voor Maatschappelijke Integratie.

De taskforce bestaat uit de federale ministers van armoedebestrijding, maatschappelijke integratie en sociale zaken en de regionale ministers van armoede en sociale actie. Het doel van deze task force is om voor mensen in armoede en kwetsbare groepen oplossingen te zoeken voor de problemen waarmee deze groepen te maken krijgen ten gevolge van de covid-crisis.

De specifieke doelstellingen van deze task force zijn:

  • Nagaan wat de impact van de Covid-crisis is op kwetsbare personen van de epidemie, de coronamaatregelen en de socio-economische maatregelen van de verschillende beleidsniveaus
  • Nagaan welke personen buiten de socio-economische maatregelen vallen en hun problemen zichtbaar maken
  • Voorstellen doen over bijkomende socio-economische maatregelen
  • De coördinatie met de deelstaten aanmoedigen om te zorgen voor een betere afstemming van de maatregelen

BAPN maakt deel uit van de consultatieve groep van deze Task Force die tot doel heeft om de Ministers te informeren over de noden van mensen in armoede en kwetsbare groepen. Door een nauwe samenwerking met de regionale netwerken die in direct contact staan met de verenigingen en de mensen zelf, heeft BAPN snel informatie van het terrein kunnen doorgeven aan het politieke niveau. In totaal heeft BAPN meer dan 30 fiches ingediend betreffende de onderwerpen die besproken werden tijdens de vergaderingen van de consultatieve groep: sociale / financiële steun ; dakloosheid ; personen in een situatie van onwettig of precair verblijf; de exit-strategie ; kinderen en gezinnen : andere kwetsbare groepen. BAPN heeft in elke fiche de situatie op het terrein beschreven en aanbevelingen gegeven m.b.t. wat nodig is om de situatie voor mensen in armoede te verbeteren. Deze fiches werden opgesteld en afgeklopt in samenwerking met de regionale netwerken.

Overzicht van de fiches van BAPN ingediend bij de interfederale task force:

Sociale / financiële steun

Dakloosheid

personen in een situatie van onwettig of precair verblijf

De exit-strategie

kinderen en gezinnen

Andere kwetsbare groepen.