Bericht

Geen tijd te verliezen, maak een prioriteit van een nieuwe ambitieuze sociale agenda voor Europa!

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni komen een honderdtal mensen in armoede samen in Brussel om een socialer Europa te eisen na de Europese verkiezingen. Het evenement brengt 23 delegaties uit evenveel Europese landen samen. Zij zijn vastbesloten om hun stem te laten horen en hun expertise met Europese beleidsmakers te delen.

Focus op Ter Hulpe

De deelnemers van de Pep-meeting zullen zich tijdens deze twee dagen buigen over de toekomst van een sociaal Europa en de voorwaarden en ambities die nodig zijn om werkelijk een verschil te maken op het terrein. Dat een nieuw sterk Europees sociaal beleid meer dan ooit nodig is blijkt uit de cijfers en de feiten. Nog steeds leven meer 1 op 5 mensen in de EU in een situatie van armoede en sociale uitsluiting (meer dan 95 miljoen mensen in totaal!). Van alle bevolkingsroepen werden zij de afgelopen jaren het hardst getroffen door de opeenvolgende crisissen (covid, energie, inflatie, etc.). Bovendien dreigen zij nu ook het slachtoffer te worden van de budgettaire regels die door de EU aan de lidstaten worden opgelegd en extra uitsluitingsmechanismen t.g.v. het Europees gestuurde beleid inzake digitalisering en de groene transitie. De 23 delegaties komen samen op een zeer geschikt moment gezien de nieuwe Europese instellingen werk dienen te maken van een nieuwe Europese sociale agenda om de 2030 Europese armoededoelstelling, met name om 15 miljoen mensen in de EU uit armoede te halen, waar te maken. Op basis van hun ervaringen met armoede en hun perspectieven om hieruit te geraken, zullen mensen gemeenschappelijke standpunten en aanbevelingen ontwikkelen. Ze vertrekken hiervoor van de inhoud van de Interinstitutionele Verklaring van Terhulpen van 16 april, die onder auspiciën van het Belgisch Voorzitterschap werd aangenomen. Deze Verklaring werd door de Europese instellingen ondertekend, bevestigt de Europese Pijler van Sociale Rechten als kader voor Sociaal Europa en biedt een leidraad voor de nieuwe sociale strategische agenda voor de periode 2024-2029. Tijdens de PeP zullen mensen in armoede zich specifiek richten op de 4 sociale prioriteiten van het Belgisch Voorzitterschap van de EU, met name minimuminkomen, digitalisering, dak- en thuisloosheid en de kindgarantie.

Dialoog met sleutelfiguren voor het Europees sociaal beleid

De eerste dag wordt afgesloten met een paneldiscussie waarbij de deelnemers hun voorstellen zullen aftoetsen bij een aantal beleidsmakers en experten die een sleutelrol innemen voor het Europees sociaal beleid. Europees commissaris Nicolas Schmit, Belgisch minister Frank Vandenbroucke, VN-rapporteur voor extreme armoede Olivier De Schutter, en Spaanse Minister Pablo Bustinduy zullen hun visie geven over de weg vooruit m.b.t. een sociaal Europa en de rol die zij hierin specifiek zien voor mensen in armoede. Zij zullen ook rechtstreeks in dialoog gaan met de woordvoerders van de 23 delegaties op basis van de gemeenschappelijke aanbevelingen die door hen ontwikkeld werden.

Maak van mensen in armoede een partner in de strijd tegen armoede!

« Zelfs de slimste en machtigste mensen ter wereld kunnen geen probleem oplossen dat ze niet kennen, daarom is onze stem belangrijk. » Maxim De Jonge, lid van de Belgische delegatie voor de PeP Meeting 2024

De paneldiscussie is slechts een eerste stap om de voorstellen en standpunten van mensen in armoede centraal te stellen in het beslissingsproces om tot een nieuwe Europese sociale agenda te komen. Voor de deelnemers aan de PeP-meeting zal de Town Hall Meeting op dag 2 een nieuwe kans bieden om samen de volgende stappen te bepalen die nodig zijn om het Europees sociaal beleid te beïnvloeden en ervoor te zorgen dat hun expertise in rekening wordt gebracht. In de nasleep van de verkiezingen zal EAPN eveneens met een Visibility Action duidelijk maken dat armoede beëindigen een politieke keuze is. En om aan de nieuw verkozen Europese politici een duidelijke boodschap te geven: Betrek mensen in armoede als partner om tot doeltreffend sociaal beleid te komen!

De Europese Ontmoeting van mensen in armoede 2024 is een gezamenlijk event van het European Anti-Poverty Network (EAPN) en het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN). Het maakt deel uit van de officiële agenda van het Belgische voorzitterschap van de EU en wordt ook ondersteund door de Europese Commissie als onderdeel van het EaSI-programma (Employment and Social Innovation).