Bericht

'Inkomensgarantie voor ouderen: voornaamste slachtoffers van huidige regeling zijn vrouwen'

In aanloop van de Internationale Vrouwendag hebben een twintigtal vakbonden, vrouwenrechten- en armoedeorganisaties een opiniestuk geschreven. De recente hervormingen van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) zijn opnieuw een voorbeeld van politieke beslissingen die vooral vrouwen benadelen.

De IGO is een uitkering die aan oudere personen met een ontoereikend pensioen gegeven wordt om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Het zijn vooral vrouwen die een beroep doen op een IGO. 65,5% of zo'n 70.000 van de 110.000 gerechtigden zijn vrouwen. Doordat vrouwen o.a. meer zorgtaken voor hun kinderen of zieke of oudere familieleden op zich nemen en meer huishoudelijk werk verrichten, hebben zij minder kansen om volwaardige pensioenrechten te kunnen opbouwen.

Het zijn dus vooral vrouwen die het slachtoffer zijn van de problemen met het IGO-stelsel:

  • De IGO-toelage is ontreikend. Deze bevindt zich nog steeds onder de Europese armoedegrens, terwijl de hogere leeftijd en de precaire omstandigheden waarin de personen leven o.a. hogere gezondheidskosten met zich meebrengen.
  • Door de nieuwe controleprocedure, waarbij sinds 1 juli 2019 de controles door de postbode worden uitgevoerd, worden de rechten van de IGO-gerechtigden (recht op het privéleven, vrij verkeer van personen,...) geschonden.
  • In tegenstelling tot de andere bijstandsuitkeringen, is het verblijven in het buiteland beperkt tot slechts 29 dagen. Elk verblijf in het buitenland moet bovendien vooraf gemeld worden.

Lees de volledige opinie hier:

De ondertekenaars:

Ann Vermorgen (Nationaal Secretaris, ACV-CSC) Ariane Estenne (Voorzitster, MOC), Aurore Kesch (Voorzitster, Vie feminine), Caroline Van der Hoeven (Coördinatrice, BAPN), Charlotte Casier (Lid van Collecti.e.f 8 maars), Charlotte Gwizabera (Coördinatrice Permanente Vorming, Collectif des Femmes), Christine Mahy (Algemeen Secretaris, Waals Netwerk Armoedebestrijding), Dalila Larabi (Federaal Raadgeefster Gender, ABVV-FGTB) , Gaëlle Demez (Nationaal Verantwoordelijke ACV-CSC Vrouwen), Greet De Ceukelaire (Algemeen Voorzitster, Femma), Jolien Pollet (Stafmedewerkster Gender en Gelijke Kansen, ACV-CSC), Magda De Meyer (Voorzitster, Vrouwenraad), Maria Miguel-Sierra (Directrice, La Voix des Femmes), Miranda Ulens (Algemeen Secretaris, ABVV-FGTB), Noémie Van Erps (Algemeen Secretaris, Femmes Prévoyantes Socialistes, FPS), Reine Marcelis (Voorzitster, Synergie Wallonie pour l’Egalité entre les Femmes et les Hommes en Attachée bij de Stichting Anne-Marie Lizin), Sarah Scheepers (Coördinatrice, Ella vzw), Selena Carbonero Fernandez (Voorzitster Bureau Vrouwen, ABVV-FGTB Wallonië), Sylvie Lausberg (Voorzitster, CFFB), Valérie Lootvoet (Directrice, Université des Femmes), Violaine Alonso (Advocate, Fem & Law)