Bericht

KINDEREN EN GEZINNEN: DE ONZICHTBARE GEZICHTEN VAN DE (ENERGIE)CRISIS?

Vóór de COVID-19 pandemie liep bijna één kwart van de kinderen in Europa het risico op armoede en sociale uitsluiting. Gegevens over de huidige situatie zijn nog niet beschikbaar , doch de inval in Oekraïne, de historisch hoge inflatie, de hoge rente, de algemene stijging van de levenskosten en de enorme stijging van de energieprijzen hebben nu al gevolgen voor het dagelijks leven van de gezinnen en doen vrezen dat de prognoses tegen het einde van het jaar nog zullen verslechteren.

Daarom roepen organisaties en instellingen ter bevordering van de kinderrechten en armoedebestrijding op tot onmiddellijke en ambitieuze collectieve actie om ieder kind en zijn of haar gezin te beschermen tegen armoede en de onmiddellijke en langetermijngevolgen daarvan.

Lees hier ons gezamenlijk statement.

pers: