Bericht

Open Dag van het Belgisch Platform: opinie over het Belgisch sociale beleid ter uitvoering van Europese doelstellingen en aanbevelingen opgesteld

Op 31 januari vond de vijfde open dag van het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting plaats. Middenveldorganisaties, mensen in armoede, wetenschappers en andere actoren kwamen samen om een opinie over het Nationaal Hervormingsporgramma (NHP) op te stellen en het Belgische beleid ter bestrijding van armoede in het kader van de Europa2020-strategie te evalueren.

Het Belgisch Platform is een centraal overlegorgaan dat werd opgericht ter voorbereiding en opvolging van het Europese en Belgisch beleid m.b.t. de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. De vijfde Open Dag stond in het teken van het Europees sociaal beleid en hoe deze in België geïmplementeerd wordt.

In de voormiddag werd de basis gelegd om een opinie over het sociale luik van het NHP op te stellen. In het NHP rapporteert de Belgische overheid ieder jaar aan de Europese Commissie welke maatregelen het genomen heeft om de Europese groeistrategie Europa2020 te implementeren, alsook de jaarlijkse economische en sociale aanbevelingen ( de zogenaamde landspecifieke aanbevelingen) ter uitvoering te brengen. Via de opinie van het Belgisch Platform willen we ervoor zorgen dat de Europese Commissie niet enkel de officiële analyse van de Belgische overheid ontvangt, maar ook de alternatieve analyse van het middenveld, mensen in armoede, wetenschappers en andere actoren.

De opinie is gebaseerd op voorstellen over de vijf hoofdstukken van het sociale luik van het NHP (sociale bescherming, dakloosheid en huisvesting, actieve insluiting, kinderarmoede en migratie). Deze werden o.a. voorbereid door BAPN, de Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté en het Netwerk tegen Armoede. Een expertenpanel, waarin Bruno Vinikas deelnam als bestuurder van BAPN, boog zich over de voorstellen om deze verder uit te diepen en prioriteiten te stellen. Via het online platform slido konden de deelnemers van de Open Dag standpunten bevestigen, aanvullingen doen en een bijdrage leveren.

Lees hier:

In de namiddag werd de start gegeven om het Belgische armoedebestrijdingsbeleid dat ontwikkeld werd in het kader van de EU2020-strategie door het Belgisch Platform te evalueren. Deze strategie werd in 2010 gelanceerd als de langetermijnstrategie van de Europese Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. In het kader hiervan ging in 2011 België het engagement aan dat in 2020 tenminste 380.000 mensen minder geconfronteerd zouden worden met het risico op armoede en sociale uitsluiting. Het is duidelijk dat deze doelstelling niet gehaald zal worden gezien het aantal mensen in armoede 10 jaar later zich ongeveer op hetzelfde niveau bevindt. De evaluatie zal de basis vormen voor een toekomstgericht analyse van de belangrijkste uitdagingen inzake armoedebestrijding en aanbevelingen voor een nieuwe lange termijn strategie. Tijdens de namiddag lichtte onder meer Sian Jones, politiek verantwoordelijke bij de European Anti-Poverty Network (EAPN), de voorstellen toe van EAPN voor een nieuwe post-2020 strategie en het Europees Semester.

Lees hier:

  • De voorstellen van EAPN over een post-2020 strategie en het Europees Semester