Bericht

Verlenging en versterking van de steunmaatregelen in het kader van Covid

In mei is onze samenleving in een nieuwe fase in de strijd tegen het coronavirus gekomen. De daling van het aantal besmettingen en de andere parameters van het virus laten toe dat er een aantal versoepelingen progressief mogelijk worden. Toch is het virus nog aanwezig in onze samenleving en is het nog steeds gevaarlijk voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Er is ook nog een grote nood om mensen te beschermen om niet in de armoede terecht te komen en mensen die zich reeds in armoede bevinden niet volledig kopje onder te laten gaan. Het is met andere woorden nodig dat de federale overheid de nodige steunmaatregelen blijft bieden en deze uitbreid voor sociaal kwetsbare groepen in het kader van de crisis.

BAPN heeft, op basis van de signalen die het via de regionale netwerken armoedebestrijding en hun aangesloten verenigingen krijgt van het terrein, een analyse gemaakt van welke maatregelen verlengd en of versterkt dienen te worden. Onze bevindingen zijn hier terug te vinden. BAPN heeft deze maatregelen voorgesteld aan de federale task force “kwetsbare groepen” waar er onder leiding van de Minister voor Sociale Integratie en Armoedebestrijding overleg wordt gepleegd tussen de betrokken kabinetten, administraties en vertegenwoordigers van kwetsbare groepen.

Op 18 mei kondigde de federale regering aan dat een aantal steunmaatregelen verlengd worden tot eind september. BAPN verwelkomt de verlenging van de volgende maatregelen waarvoor het zelf ook gepleit heeft:

  • Extra steun aan de OCMW’s door de verhoging van 15% van het terugbetalingspercentage van het leefloon.
  • De toekenning van 50 euro extra per maand voor mensen met een leefloon, inkomensvervangende tegemoetkoming en IGO-uitkering.
  • De opschorting van de controles van de IGO-gerechtigden
  • de opvang en psychologische en medische ondersteuning voor daklozen bij het federale centrum in Brussel en die in de grote steden Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik
  • De opschorting van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen

BAPN roept op dat de federale regering nu dringend werk van haar aangekondigd federaal plan armoedebestrijding ten einde de nodige structurele maatregelen om de huidige sociale crisis te bezweren en mensen opnieuw een perspectief te geven. Er moet ook vermeden worden dat er na de crisis naar een “business as usual”-aanpak wordt gegaan. BAPN dringt er daarom op aan dat de Covid-steunmaatregelen bekeken worden in het licht van wat er systemisch nodig is om de armoede en sociale ongelijkheden in onze samenleving aan te pakken en waar nodig structureel worden gemaakt.