Bericht

Europese Ontmoeting van Mensen in Armoede : STOP POVERTY NOW !

Naar jaarlijkse gewoonte werd ook dit jaar in Brussel op 18 & 19 november de Europese Ontmoeting van Mensen in Armoede (PeP-meeting) georganiseerd door EAPN, op initiatief van de Europese Commissie. In tegenstelling tot vorige jaren, werden hierop niet één maar vijf thema’s behandeld. De toegang tot de basisrechten werk, gezondheid, minimum inkomen, huisvesting, alsook de participatie van mensen in armoede aan de samenleving werden uitgediept.

Ook BAPN was aanwezig met een delegatie van twee Waalse ervaringsgetuigen, Noellie en Françoise, die zich in het verleden sterk geïnvesteerd hebben in het thema gezondheid tijdens de thematische werkgroep van RWLP. Ze droegen dan ook meer dan hun steentje bij tijdens de rondetafelgesprekken rond dit thema en formuleerden mee de voorstellen voor het Europees beleid op basis van de uitgewisselde ervaringen. Deze voorstellen werden op de tweede dag door de mensen in armoede overgemaakt aan de aanwezige Europese beleidsmakers die hierop onmiddellijk hun reactie en standpunt formuleerden. We zijn van mening dat ze geluisterd hebben naar de mensen in armoede en hopen dan ook dat ze deze stem meenemen in hun verder beleidswerk.

EAPN organiseerde eveneens een sensibiliseringsactie tijdens de ochtendspits op het Rogierplein. Het doel hiervan was om de stem van mensen in armoede te versterken en het brede publiek te sensibiliseren voor de hoogdringendheid om armoede uit te roeien. STOP POVERTY NOW werd extra in de verf gezet door de opstelling van de deelnemers op het plein die allen tezamen het woord ‘now’ vormden ! Voorbijgangers werden aangesproken en kregen (wens)kaarten met boodschappen in de hand gedrukt. Voor meer info over de sensibiliseringscampagne kan je terecht op de website van EAPN.