In de kijker

Alle nieuwsberichten

Covid-19 en de overstromingen hebben het belang van de sociale diensten nogmaals zeer duidelijk gemaakt. Toch krijgen deze diensten en hun maatschappelijk werkers onvoldoende steun van de overheid. Daarom heeft de Federatie van OCMW's - in samenwerking met RWLP, BAPN, FdSS en FéWASC - een opiniestuk geschreven. "Veel mensen zijn er heel slecht aan toe en moeten eigenlijk op alle vlakken geholpen worden. Dit terwijl bij vele sociale werkers het water aan de lippen staat: zij zijn niet enkel overbelast maar voelen zich ook onmachtig omdat zij in de huidige situatie, waarbij de noden zo groot zijn, onmogelijk aan iedereen een oplossing kunnen bieden .”

Lees Meer

De voorbije dagen zijn duizenden gezinnen in Vlaanderen en Wallonië getroffen door de overstromingen. Vaak woonden deze mensen in slecht aangepaste, minder goed gesitueerde, kwetsbare of ongezonde woningen. Deze overstromingen komen bovenop de gezondheidscrisis die reeds zware socio-economische gevolgen had voor gezinnen en individuen met een laag inkomen. De netwerken armoedebestrijding roepen de federale regering op om dringend sociale maatregelen te nemen. BAPN schreef daarom een brief naar de bevoegde ministers met haar aanbevelingen om mensen te helpen die tijdens de overstromingen in ernstige moeilijkheden zijn geraakt.

Lees Meer

De netwerken armoedebestrijding, verenigd binnen het Belgisch Netwerk armoedebestrijding zijn zeer ongerust over situatie van de ongeveer 450 hongerstakers die reeds meer dan 50 dagen elk voedsel weigeren. We schreven een open brief naar de staatssecretaris Sammy Mahdi waarin we vooral willen oproepen om de onderhandelingen met de hongerstakers meer perspectief op resultaat te bieden. Dit kan volgens ons in de eerste plaats door te luisteren naar de verhalen van deze mensen en de oplossingen die zij naar voren schuiven om hun levensproject in België te kunnen realiseren.

Lees Meer

Anderhalf jaar na het begin van de coronacrisis en bijna een jaar na de vorming van de federale regering, is er nog steeds geen federale langetermijnstrategie voor armoedebestrijding. De volgende verkiezingen zijn gepland voor mei 2024. Dit betekent dat deze federale regering nog maar de helft van deze legislatuur de tijd heeft om een structureel armoedebeleid te voeren, op voorwaarde dat ze nu de nodige stappen voor de uitwerking ervan zet. De netwerken armoedebestrijding verenigd binnen BAPN dringen erop aan dat de federale regering een prioriteit maakt van een ambitieus en participatief plan armoedebestrijding dat vertrekt vanuit de noden en ervaringen van mensen in armoede zelf.

Lees Meer

Dit jaar bestaat BAPN 30 jaar. Wij willen dit moment aangrijpen om samen met een aantal sleutelfiguren voor het federale en Europese armoedebeleid terug te blikken op het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst. We willen met hen samen bekijken in welke context BAPN werd opgericht en welke stappen er de laatste 30 jaar vooruit werden gezet op vlak van armoedebestrijding en de participatie van mensen in armoede. Daarnaast vragen we hen ook wat er dient te veranderen zodat het federaal en Europees beleid werkelijk een verschil kan maken voor mensen in armoede. Vandaag laten we Nele Schroyen aan het woord, een collega's van het Netwerk tegen Armoede die momenteel ook bij BAPN tewerkgesteld is.

Lees Meer

Justitie heeft beslist : beetje bij beetje wordt het recht op een inschakelingsuitkering van duizenden mensen in België, dat in de jaren 2010 was teruggeschroefd, hersteld. Als u juridische stappen onderneemt (de vakbonden kunnen u helpen), kunt u zelfs als 25 jarige nog inkomenssteun aanvragen en uw recht herstellen indien u door de RVA werd uitgesloten. BAPN is van mening dat de regering ervoor moet zorgen dat iedereen gelijk is voor de wet.

Lees Meer

Op 10 juni 2021 heeft het Grondwettelijk Hof verschillende organisaties, waaronder BAPN gelijk gegeven en de verhoging van de gerechtskosten die onder de regering-Michel was ingevoerd, gedeeltelijk ongedaan gemaakt. De griffierechten, ook wel "registratierechten" genoemd, zijn een belasting waartoe de staat heeft besloten om de rechtzoekenden die een procedure voor de rechter inleiden, te laten delen in de kosten van de procedure. Maar sinds vele jaren hebben deze vergoedingen, samen met andere vergoedingen, de kosten van de rechtspraak zo hoog gemaakt dat mensen met een laag inkomen hebben afgezien van de verdediging van hun rechten. BAPN verheugt zich over deze uitspraak en roept, samen met het Platform Recht voor iedereen, de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne op om actie te ondernemen zodat deze beslissing effectief wordt voor de betrokken personen.

Lees Meer

In de week van 31 mei voerde BAPN actie samen met andere middenveldorganisaties verzameld in het Financieel Actie Netwerk. Terwijl internationale onderhandelingen over vennootschapsbelasting plaatsvonden en het federale parlement besprekingen opstartte over een mogelijke belastinghervorming, was onze boodschap duidelijk: multinationals en de rijken moeten een grotere en eerlijke bijdrage leveren om de post-covid wederopbouw, de ecologische transitie en de strijd tegen armoede en ongelijkheid te financieren.

Lees Meer

Net als vorig jaar ijverde BAPN samen met heel wat andere middenveldorganisaties om niet enkel telefonische ondersteuning maar ook fysieke invulsessies te organiseren voor mensen die moeilijkheden ondervinden om hun personenbelasting zelfstandig in te vullen. Enkel door het aanbieden van face-to-face-invulsessies kan men garanderen dat ook kwetsbare groepen hun jaarlijkse verplichtingen ten aanzien van de FOD Financiën kunnen nakomen, dat precaire huishoudens geen belastingvoordelen mislopen en geen boete riskeren. Minister van Peteghem had gelukkig oor naar onze verzuchtingen. Mensen kunnen tot 29/06/2021 telefonisch een fysieke afspraak om in de maand september in een kantoor van de FOD Financiën hun belastingaangifte te laten invullen. 

Lees Meer

Karine Lalieux, Minister belast met Armoedebestrijding gaf vandaag een verklaring in de pers over het toekomstig federaal plan armoedebestrijding. BAPN is tevreden dat Minister Lalieux onmiddellijk wil investeren in een ambitieus armoedebeleid maar blijft terzelfdertijd bezorgd omdat een structurele aanpak van de financiële problemen van mensen in armoede geen centrale plaats krijgt. De huidige plannen van de regering om de minimum uitkeringen op te trekken zijn onvoldoende en de planning is te traag.

Lees Meer