In de kijker

Alle nieuwsberichten

Een brede coalitie van meer dan 40 organisaties die de traditionele samenwerkingsverbanden overstijgt richt zich vandaag tot Karine Lalieux, Minister van Pensioenen, belast met armoedebestrijding. Samen vragen de liga’s voor mensenrechten, de netwerken armoedebestrijding, de vakbonden, de mutualiteiten, ouderen- en vrouwenorganisaties, de Gang van Razende Ouderen, alsook vertegenwoordigers van patiëntenrechten, medewerkers van BPOST, ondernemers en zelfstandigen voor een diepgaande hervorming van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO).

Lees Meer

BAPN is op zoek naar een nieuwe beleidsmedewerker om haar team te vervoegen. De nieuwe collega zal vooral het thema werk opvolgen maar ondersteunt ook het Europees beleidswerk en de communicatie van de organisatie. Het gaat om een voltijdse functie van bepaalde duur (tot eind 2021) met eventuele verlening. Wil je graag mee structurele oplossingen uitwerken voor de armoedeproblematiek in België en Europa? Heb je voldoende voeling met de leefwereld van mensen in armoede? Beschik je over een vlotte pen en ben je een geboren netwerker die bovendien zeer goed het Nederlands, Frans en Engels beheerst? Aarzel niet om een CV en motivatiebrief te sturen naar marleen.nuytemans@bapn.be en wie weet wordt jij binnenkort wel onze nieuwe collega!

Lees Meer

In tien jaar tijd is het aantal bankkantoren en automaten enorm verminderd en dit vooral in de armere en dunbevolktere regio's van ons land. De consumenten worden ertoe aangezet een toenemend aantal bankverrichtingen zelf uit te voeren via online bankieren. Hierdoor ontstaat er bankuitsluiting. Veel mensen in armoede hebben immers geen toegang tot internetbankieren en moeten voor hun bankzaken beroep doen op een automaat of loketbediende. Mensen in armoede worden dubbel gestraft want heel wat bankkosten zijn de laatste jaren gestegen en deze stijgingen zijn vooral voelbaar voor mensen met een laag inkomen. De Kamercommissie Economie vroeg BAPN haar advies te geven op een wetsvoorstel dat de basisbankdienst verder wil uitbouwen, het Prijzenobservatorium vraagt een onderzoek te verrichten naar de impact van de stijging van de bankkosten op het armste bevolkingssegment en tenslotte met het oprichten van een fonds wil waarborgen dat op heel het Belgisch grondgebied een minimumaantal geldautomaten beschikbaar is.

Lees Meer

Op 10 maart lanceerde de Coördinatie van mensen zonder papieren België samen met Sans-Papiers TV een campagne waarin mensen zonder wettig verblijf zich rechtstreeks richten tot andere landgenoten. Ook mensen zonder wettig verblijf zijn gewone burgers maar met het enige verschil dat ze in de ogen van de staat niet bestaan. Daarom vragen ze alle burgers die wél papieren hebben om beleidsmakers duidelijk te maken dat velen zich het lot van deze zeer precaire groep wel degelijk aantrekken. BAPN roept mee op deze petitie te tekenen en hiermee te tonen aan beleidsmakers dat voor veel inwoners in België ook mensen zonder wettig verblijf deel uit maken van ons land en daarom toegang moeten krijgen tot de rechtsstaat.

Lees Meer

Dit jaar bestaat BAPN 30 jaar. Wij willen dit moment aangrijpen om samen met een aantal sleutelfiguren voor het federale en Europese armoedebeleid terug te blikken op het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst. We willen met hen samen bekijken in welke context BAPN werd opgericht en welke stappen er de laatste 30 jaar vooruit werden gezet op vlak van armoedebestrijding en de participatie van mensen in armoede. Daarnaast vragen we hen ook wat er dient te veranderen zodat het federaal en Europees beleid werkelijk een verschil kan maken voor mensen in armoede. In ons eerste interview laten we Ludo Horemans, één van de stichters van BAPN, aan het woord.

Lees Meer

BAPN werd uitgenodigd door de commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van de Kamer van volksvertegenwoordigers om een advies te geven over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft, DOC 55 0346/1.

Lees Meer

BAPN verwelkomt de beslissing van de federale regering om een reeks belangrijke sociale maatregelen te verlengen om huishoudens te beschermen tegen een zeer snelle verarming ten gevolge van de coronacrisis. We zijn echter bezorgd dat opnieuw een aantal zeer kwetsbare groepen in onze samenleving in de kou blijven staan en niet de noodzakelijke financiële ondersteuning ontvangen. We denken hierbij specifiek aan uitkeringsgerechtigden uit de sociale zekerheid. Gezien de federale regering doelgerichte maatregelen kan nemen om de meest kwetsbaren te ondersteunen, zoals ze bijv. gedaan heeft voor werknemers met een laag loon, roepen wij op dat ze dit ook dringend doet voor deze groep.

Lees Meer


Na lang wachten is de vaccinatiecampagne van start gegaan en hopen we allemaal om deze crisis snel achter ons te kunnen laten. In april verklaarde de voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen dat dit vaccin een universeel, gemeenschappelijk goed moet zijn. Dit is belangrijk want enkel door de ganse wereldbevolking zo snel mogelijk in te enten zullen we het virus definitief een halt kunnen toeroepen. Ondanks miljoenen aan publieke investeringen lijkt het erop dat farmaceutische bedrijven toch hun patent op de onderzoeksresultaten mogen houden. Deze monopoliepositie verhindert een snelle, betaalbare en efficiënte wereldwijde productie en levering. Verschillende organisaties en experten, waaronder ook BAPN, roepen daarom iedereen op om het Europese burgerinitiatief ‘noprofitonpandamic.eu’ mee te ondertekenen. Indien voldoende handtekeningen verzameld worden, zal de Commissie verplicht zijn een wettelijk initiatief te overwegen dat een open uitwisseling en vrij gebruik van technologieën mogelijk zou maken.

Lees Meer

BAPN werkt reeds geruime tijd in nauwe samenwerking met de regionale netwerken en mensen in armoede op het thema schulden. Armoede en schulden zijn twee problematieken die jammer genoeg vaak hand in hand gaan. De huidige Covid-crisis heeft daarenboven de reeds bestaande problemen enkel vergroot en ondanks de vele oproepen zijn er nog maar weinig maatregelen genomen om de schuldenproblematiek structureel te bestrijden. Daarom besloot BAPN haar belangrijkste eisen te bundelen in een algemene schuldennota en hiermee naar de betrokken politieke kabinetten te trekken. We hebben reeds een gesprek gehad met de Minister van armoedebestrijding Lalieux en met de Minister van economie Dermagne. We blijven de politieke werkzaamheden van dichtbij opvolgen en strijden voor een preventieve aanpak en een betere bescherming van kwetsbare consumenten.

Lees Meer