In de kijker

Alle nieuwsberichten

De OCMW’s zijn al lange tijd onder gefinancierd en overbelast. Door de Covid-crisis kwamen ze nog meer onder druk te staan. De overheid voerde daarom bijkomende maatregelen, aanbevelingen en financiering in met als doel te voorkomen dat vele mensen in diepe armoede verzeild zouden raken en volledig kopje onder zouden gaan. Nu het zwaartepunt van de acute crisis achter ons ligt, besloten de netwerken armoedebestrijding, verenigd binnen BAPN te evalueren wat we van de crisis kunnen leren om onze sociale bescherming te verbeteren en te versterken. In een nota beargumenteren we waarom het vanuit het standpunt van mensen in armoede van belang is om bepaalde tijdelijke maatregelen structureel te maken.

Lees Meer

De Coördinatie van de Mensen zonder Papieren en haar vele medestanders organiseren op zondag 3 oktober 2021 om 14 u. aan het Noordstation in Brussel een nationale betoging ‘We Are Belgium Too’. Wij nodigen alle burgers, vrouwen en mannen, kinderen, jongeren en senioren, democraten, de gastvrije gemeenten, de verenigingen, de vakbonden, de sociale en culturele organisaties en militanten van politieke partijen uit om tijdens deze manifestatie hun stem uit te brengen voor de oprichting van de oprichting van een onafhankelijke regularisatiecommissie die beslist op basis van duidelijke en permanente criteria.

Lees Meer

Midden juli werd België na de coronapandemie opnieuw getroffen door een grote crisis. Hoewel de overstromingen niet alleen kwetsbare gezinnen hebben getroffen, is het duidelijk dat zij opnieuw het grootste slachtoffer zijn. De overheid zet terecht in op het tegengaan van de verarming bij mensen die hun woonst en bijna al hun bezittingen verloren hebben. Het Belgian Minimum Income Network (BMIN) roept beleidsmakers echter op om eindelijk ook de nodige preventieve maatregelen te nemen om mensen in armoede beter te beschermen tegen dergelijke externe schokken, te beginnen met het optrekken van de laagste inkomens boven de Europese armoedegrens. Lees hier hun gemeenschappelijk opiniestuk.

Lees Meer

Covid-19 en de overstromingen hebben het belang van de sociale diensten nogmaals zeer duidelijk gemaakt. Toch krijgen deze diensten en hun maatschappelijk werkers onvoldoende steun van de overheid. Daarom heeft de Federatie van OCMW's - in samenwerking met RWLP, BAPN, FdSS en FéWASC - een opiniestuk geschreven. "Veel mensen zijn er heel slecht aan toe en moeten eigenlijk op alle vlakken geholpen worden. Dit terwijl bij vele sociale werkers het water aan de lippen staat: zij zijn niet enkel overbelast maar voelen zich ook onmachtig omdat zij in de huidige situatie, waarbij de noden zo groot zijn, onmogelijk aan iedereen een oplossing kunnen bieden .”

Lees Meer

De voorbije dagen zijn duizenden gezinnen in Vlaanderen en Wallonië getroffen door de overstromingen. Vaak woonden deze mensen in slecht aangepaste, minder goed gesitueerde, kwetsbare of ongezonde woningen. Deze overstromingen komen bovenop de gezondheidscrisis die reeds zware socio-economische gevolgen had voor gezinnen en individuen met een laag inkomen. De netwerken armoedebestrijding roepen de federale regering op om dringend sociale maatregelen te nemen. BAPN schreef daarom een brief naar de bevoegde ministers met haar aanbevelingen om mensen te helpen die tijdens de overstromingen in ernstige moeilijkheden zijn geraakt.

Lees Meer

De federale overheid is recent met de financiële sector tot een akkoord gekomen over de basisbankdienst. Deze basisdienst is er speciaal voor mensen die moeilijkheden ondervinden om toegang te krijgen tot online bankdiensten. We zijn tevreden dat er wordt gezocht naar oplossingen maar teleurgesteld dat het hier slechts gaat om een vrijblijvend niet bindend charter. Ook inhoudelijk voldoet het charter niet aan de verwachtingen. BAPN , samen met andere middenveldorganisaties werkte daarom aan een persbericht.

Lees Meer

Op donderdag 22 juli konden de netwerken armoedebestrijding en verschillende sociale organisaties hun standpunten voorleggen aan Vincent Van Peteghem (CD&V), federaal minister van Financiën bevoegd voor de strijd tegen de fiscale fraude. De regering Vivaldi is begonnen aan een grootschalige fiscale hervorming. Doel is tegen het einde van de legislatuur (2024) een ingrijpende belastinghervorming tot stand te brengen. Deze ontmoeting was een gelegenheid voor de netwerken armoedebestrijding om hun standpunten, prioriteiten en mogelijkheden voor een eerlijkere belastingheffing uiteen te zetten.

Lees Meer

De netwerken armoedebestrijding, verenigd binnen het Belgisch Netwerk armoedebestrijding zijn zeer ongerust over situatie van de ongeveer 450 hongerstakers die reeds meer dan 50 dagen elk voedsel weigeren. We schreven een open brief naar de staatssecretaris Sammy Mahdi waarin we vooral willen oproepen om de onderhandelingen met de hongerstakers meer perspectief op resultaat te bieden. Dit kan volgens ons in de eerste plaats door te luisteren naar de verhalen van deze mensen en de oplossingen die zij naar voren schuiven om hun levensproject in België te kunnen realiseren.

Lees Meer

Anderhalf jaar na het begin van de coronacrisis en bijna een jaar na de vorming van de federale regering, is er nog steeds geen federale langetermijnstrategie voor armoedebestrijding. De volgende verkiezingen zijn gepland voor mei 2024. Dit betekent dat deze federale regering nog maar de helft van deze legislatuur de tijd heeft om een structureel armoedebeleid te voeren, op voorwaarde dat ze nu de nodige stappen voor de uitwerking ervan zet. De netwerken armoedebestrijding verenigd binnen BAPN dringen erop aan dat de federale regering een prioriteit maakt van een ambitieus en participatief plan armoedebestrijding dat vertrekt vanuit de noden en ervaringen van mensen in armoede zelf.

Lees Meer

Dit jaar bestaat BAPN 30 jaar. Wij willen dit moment aangrijpen om samen met een aantal sleutelfiguren voor het federale en Europese armoedebeleid terug te blikken op het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst. We willen met hen samen bekijken in welke context BAPN werd opgericht en welke stappen er de laatste 30 jaar vooruit werden gezet op vlak van armoedebestrijding en de participatie van mensen in armoede. Daarnaast vragen we hen ook wat er dient te veranderen zodat het federaal en Europees beleid werkelijk een verschil kan maken voor mensen in armoede. Vandaag laten we Nele Schroyen aan het woord, een collega's van het Netwerk tegen Armoede die momenteel ook bij BAPN tewerkgesteld is.

Lees Meer