Bericht

Inkomen & uitkeringen, tussen mythe en realiteit

Schermafbeelding 2024-04-24 205654.png

Op 15 mei nodigt het Belgisch Netwerk voor het Minimuminkomen (BMIN) de verschillende politieke partijen uit om hun politieke oplossingen voor te stellen voor een adequate minimum inkomen.

Welke plaats zullen de politieke partijen in hun toekomstig federaal beleid toekennen aan het belang van toereikende en toegankelijke uitkeringen? Welke concrete oplossingen reiken zij aan? Hoe zullen ze die verdedigen tijdens de onderhandelingen over het nieuwe federale regeerakkoord?

Op 15 mei nodigt het Belgisch Netwerk voor het Minimuminkomen (BMIN) de verschillende politieke partijen uit om hun standpunten bekend te maken aan de hand van twee concrete gevallen:

  • het optrekken van de minimuminkomens en -uitkeringen boven de Europese armoedegrens
  • de inperkingen in de inschakelingsuitkeringen en de effecten ervan op de tewerkstelling van jongeren: welke lessen kunnen we hieruit trekken voor een mogelijke beperking van de werkloosheid in de tijd? Maar pas op voor clichés: de debatten worden gevoerd onder het toeziend oog van ervaringsdeskundigen en wetenschappers, die mythes en vooroordelen de wereld uit zullen helpen!

    Ik schrijf me in voor het debat!

Wat is BMIN?

Het debat “Inkomen & uitkeringen, tussen mythe en realiteit. Welke politieke oplossingen voor een adequate minimuminkomen?” wordt georganiseerd door BMIN (Belgian Minimum Income Network). BMIN is een netwerk gecoördineerd door het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding en bestaat uit een brede steekkaart van maatschappelijke organisaties, waaronder de netwerken armoedebestrijding, de vakbonden, mutualiteiten en andere sociale organisaties, en wetenschappers die samen ijveren voor waardige minimum inkomens en -uitkeringen.