Bericht

17/10 : Menswaardig uit de schulden

Op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, roept BAPN op tot een hervorming van het huidige incasso- en bemiddelingsmodel om het waardiger en effectiever te maken.

Uit onderzoek en ervaringen op het terrein blijkt het clichébeeld van de persoon van schulden die zijn budget slecht beheert en een slechte betaler is, niet te kloppen. Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië werd onderzocht met welk soort schulden mensen voornamelijk belast zijn. Hier blijkt dat het in de overgrote meerderheid van de gevallen gaat om overlevingsschulden, met name voor huur, energie, gezondheid, belastingen, enz. Dit wordt ook ondersteund door de statistieken van de Nationale Bank waaruit blijkt dat bijna 30% van de mensen die een beroep doet op de collectieve schuldenregeling geen kredietschulden hebben – en dat hun schuldenlast dus verband houdt met andere soorten schulden.

Op 17 oktober zullen twee evenementen deze realiteit onder de aandacht brengen.

 • De strijd tegen overmatige schuldenlast vereist een diepgaande paradigmaverschuiving. Dit is de boodschap die op 17 oktober naar alle Federale parlementsleden wordt gestuurd door Steunpunt Mens en Samenleving, het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Observatorium Krediet en Schuldenlast en BAPN. De verkozen leden van de Kamer zullen een gedetailleerd dossier ontvangen met een analyse van de valkuilen van de verschillende incasso-, bemiddelings- en schikkingsprocedures. Het dossier zal niet minder dan 38 reeksen aanbevelingen voorstellen voor een duurzame hervorming van een stigmatiserend en inefficiënt systeem.

  Klik hier om het rapport "Bestrijding van overmatige schuldenlast: voor een waardig en effectief systeem" te lezen.

 • In Oostende zullen mensen met ervaring in armoede van BMLIK-Oostende, een Vereniging Waar Armen het Woord Nemen, hun bevindingen presenteren na een twee jaar lang dialoogtraject rond het thema “schulden”. Op basis van hun eigen ervaringen en observaties zullen ze een panel van experts en politici van lokale, regionale en federale overheidsniveaus aanspreken. Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) zal het genoegen hebben om deel te nemen aan de discussies en het debat te modereren. Het debat zal plaatsnemen om 11u00 in CC de Grote Post (Hendrik Serruyslaan 18A, 8400 Oostende). Volgende deelnemers zullen aan het woord komen:

  • Voor de leden in armoede van BMLIK-O: Monique Van Haudenhove
  • Voor het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding: Caroline Van der hoeven, coördinator BAPN
  • Voor het lokaal beleid: Natacha Waldmann, schepen van Zorg, Welzijn en Onderwijs
  • Voor de wetenschappelijke benadering: Nele Peeters, onderzoeker aan Expertisecentrum Budget en Financieel Welzijn van de Thomas More hogeschool
  • Voor het Vlaams niveau: Bert D’hondt, raadgever armoedebestrijding bij het kabinet van de Vlaamse minister Benjamin Dalle
  • Voor het federaal niveau: Jeroen Soete, gemeenteraadslid

Het debat zal geleid worden door Katty Creytens, beleidsmedewerker bij het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding.

Wilt u graag het debat van BMLIK-Oostende bijwonen? Hebt u vragen over het dossier Strijden tegen schulden: Voor een menswaardige en doeltreffende aanpak! van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding? Geef ons een seintje op 0472/56.17.86!