Bericht

BAPN geeft haar advies op een wetsvoorstel dat de inkomstenbelastingen betreffende voedselhulp wil wijzigen

Steeds meer mensen moeten zich wenden tot een voedselbank om maandelijks rond te komen. Wetsvoorstel 55-1955 wil daarom ondernemingen extra stimuleren om overschotten weg te schenken. Dit komt dus zeker niet ongelegen. Overschotten van bijvoorbeeld supermarkten zijn daarbij een goede aanvulling op het vaak ééntonige aanbod van FEAD.

Dit voorstel, dat slechts de armoede verzacht, mag echter niet gezien worden als structureel beleid. Armoede en ongelijkheid verdienen een prioritaire aanpak aan de basis. We roepen daarom beleidsmakers op om de uitkeringen te verhogen tot boven de Europese armoedegrens zodat het recht op een menswaardig bestaan voor iedereen in onze samenleving gegarandeerd kan worden.

Lees hier ons volledig advies.