Bericht

COVID19 | Middenveldorganisaties en de medische sector vragen de stopzetting van de IGO-controles

De netwerken armoedebestrijding, de vakbonden van artsen en verplegers, de ziekenfondsen, de Nederlandstalige en Franstalige verenigingen van de wijkgezondheidscentra, de Gang van Boze Bejaarden (le Gang des Vieux en Colère) en de Vlaamse en Franstalige Liga's voor Mensenrechten stuurden vanmorgen een brief naar de regering Wilmès om op te roepen om een einde te stellen aan de IGO-controles, gezien de huidige, uitzonderlijke gezondheidssituatie. De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een aanvulling op het pensioen die wordt toegekend aan mensen boven de 65 jaar wiens inkomen te laag is om in hun levensonderhoud te voorzien.

Mensen van 65 jaar die in armoede leven, vormen de groep die het grootste gezondheidsrisico loopt m.b.t. het Coronavirus. Het sterftecijfer bedraagt meer dan 4% voor de 60-plussers en wordt geschat op 15% voor de 80-plussers. Daarom achten wij het van essentieel belang om onnodige contacten zoveel mogelijk te beperken en dus een einde te stellen aan de sociale controles van de IGO-gerechtigden.

Klik hier om de brief te lezen.