Bericht

IGO - meer dan 100 mensen namen deel aan de actie voor het kabinet van minister Lalieux

IGO - meer dan 100 mensen namen deel aan de actie voor het kabinet van minister Lalieux

De controles zullen worden opgeschort tot tenminste eind september - verenigingen vragen om een versnelling hoger te schakelen

Na de oproep van 42 organisaties uit het hele land, kwamen organisaties die opkomen voor de rechten van ouderen op 27 mei bijeen voor het kabinet van minister Lalieux, om een grondige hervorming te eisen van de IGO. De IGO is een sociale bijstandsuitkering die aanvullend wordt toegekend aan mensen die meestal om economische redenen sinds de jaren zeventig onvoldoende sociale bijdragen hebben kunnen betalen om volwaardige pensioenrechten op te bouwen. In veel gevallen betreft het vrouwen, ex-zelfstandigen, vroegere precaire werknemers… IGO beschermt hen tegen armoede.

De IGO-controles worden nu uitgevoerd door de postbodes. “De huidige controles verhinderen dat mensen hun huis voor meer dan een paar dagen kunnen verlaten, omdat ze dan het risico lopen dat hun uitkering wordt ingetrokken. De IGO-gerechtigden kunnen slechts 29 dagen per jaar naar het buitenland reizen", hekelden Violaine Wathelet (Enéo) en Ermelinde Malcotte (Espace Seniors). Er werd een symbolische actie georganiseerd om te wijzen op de risico's die ouderen lopen bij de hervatting van de controles. Ouderen riskeren immers levenslange opsluiting in armoede. Er werden grote houten symbolische gevangenissen gebouwd, waarin ouderen werden afgezonderd en opgesloten, Hiermee roepen we de regering De Croo op om hen vrij te laten. Vertegenwoordigers van de postbodes waren aanwezig om hun steun te betuigen en te laten zien dat de werknemers van Bpost niet langer geassocieerd willen worden met deze opdringerige controles, die een inbreuk vormen op de privacy. Vakbonden, ziekenfondsen, vrouwenorganisaties (65,8% van de IGO-gerechtigden zijn vrouwen), zelfstandigenorganisaties (35% van de IGO-gerechtigden hebben een IGO-uitkering aanvullend op hun zelfstandigenpensioen) en ouderenverenigingen namen om beurt het woord om hun steun aan de IGOgerechtigden te betuigen. De actie werd ingeleid en afgesloten met liederen, gezongen door de Gang van de Razende Ouderen.

De minister, die aanwezig was, had bemoedigende woorden voor de ouderen in armoede en wil werk maken van een hervorming van de IGO. Zij heeft reeds aangekondigd dat de controles al tot september zullen opgeschort blijven.

De verdere opschorting van de IGO-controles is een opluchting voor de ouderen, die nu verdere stappen en acties voorbereiden, die nodig zijn voor een grondige hervorming. Want voor ouderen in armoede ligt nog heel wat werk op de plank. Delphine Schedin (OKRA): "IGO-gerechtigden zijn kwetsbaar, geïsoleerd en staan onder druk. Terwijl wij geleidelijk onze vrijheden herwinnen, blijven zij in quarantaine.” Wij roepen minister Lalieux en haar partners in de regering De Croo op om naar een hogere versnelling te schakelen door :

  • De procedures te wijzigen vooraleer de controles te hervatten
  • Opheffing van de maximumgrens van 29 dagen verblijf buiten België voor IGO-gerechtigden
  • Omschakeling naar een vereenvoudigd, administratief en humaan systeem, dat rekening houdt met de realiteit en de moeilijkheden die IGO-gerechtigden ervaren. Een geautomatiseerde controle op basis van het Rijksregister moet overwogen worden.

Foto's van de actie zullen beschikbaar zijn op deze link.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Emmanuelle Hardy, juridisch raadgever, Ligue des droits humains, 0472/56.16.71.

Lees de getuigenis van een IGO-begunstigde.