Bericht

Interventie van BAPN en RWLP rond menstruatiearmoede op de Interministeriële Conferentie Vrouwenrechten

Op 12 februari nam BAPN samen met het Waals Netwerk Armoedebestrijding (RWLP) deel aan de Interministeriële Conferentie Vrouwenrechten. Deze stond in het teken van het onderwerp menstruatiearmoede.

Vele meisjes en vrouwen in armoede worden geconfronteerd met het probleem dat ze hygiënische en menstruatieproducten niet kunnen betalen. De toegang tot deze producten wordt niet enkel bemoeilijkt door financiële drempels, maar onder door de schaamte die nog steeds rond menstruatie en het niet kunnen betalen van menstruatieproducten hangt.

De Interministeriële Conferentie (IMC) Vrouwenrechten brengt de vertegenwoordigers van de 12 ministers die lid zijn van deze IMC samen. Het doel van de IMC is om samenwerking tussen en binnen de verschillende beleidsniveaus te bevorderen rond vrouwenrechten. De IMC die op 12 februari gehouden werd, had tot doel inzichten in de problematiek en de oplossingen rond menstruatiearmoede te verdiepen. Hiervoor werden vier sprekers uitgenodigd: Bruz’Elle, de Vrouwenraad, BAPN en RWLP.

BAPN en RWLP vertegenwoordigden samen het perspectief van meisjes en vrouwen die geconfronteerd worden met menstruatiearmoede. Onze bijdrage was onder meer gebaseerd op de ervaringen en inbreng van vrouwen en meisjes die voor de vergadering rond dit onderwerp samenkwamen.

Voor de netwerken armoedebestrijding is het van belang dat menstruatiearmoede in het breder kader van armoede geplaatst wordt. Hierbij mogen we niet vergeten dat armoede vooral vrouwen treft. Zo toont een recente studie aan dat 70% van alle personen in armoede in België vrouwen zijn. Oplossingen moeten daarom in de eerste plaats structureel zijn, zoals het optrekken van de uitkeringen en het versterken van de sociale zekerheid. Hierbij is het voor onze netwerken cruciaal dat menstruatiearmoede samen behandeld wordt met de toegang tot contraceptie en het bezoek aan de gynaecoloog.

Onze analyse en structurele en specifieke oplossingen zijn in onze tussenkomst terug te vinden (enkel beschikbaar in het Frans).