Bericht

BAPN geeft haar advies aan de Kamer betreffende het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers

BAPN werd uitgenodigd door de commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van de Kamer van volksvertegenwoordigers om een advies te geven over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft, DOC 55 0346/1.

In haar advies bedankt BAPN de Commissie Gezondheid en Gelijke Kansen om de stem van mensen in armoede te horen in dit debat door het advies van BAPN, de koepel van de netwerken armoedebestrijding, in te winnen. In haar advies benadrukt BAPN het belang van het verbeteren van de transparantie van kosten gelinkt aan gezondheidsdiensten. De problemen betreffende de toegang tot gezondheidszorg en de non-take up van rechten overtreffen echter de noodzaak aan informatie. BAPN roept daarom op om deze problematiek te behandelen in een bredere context.

Lees hier het advies van BAPN (enkel beschikbaar in Het Frans).