Bericht

Persbericht: Acties van armoedenetwerken op 17 oktober over heel het land vragen aandacht voor groeiende armoedeproblematiek

Brussel, 15 oktober 2021

Op 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Armoede, stellen de regionale netwerken armoedebestrijding verenigd binnen het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) het onrecht aan de kaak dat armoede nog steeds is Volgens de laatste armoedecijfers leven in België maar liefst bijna 2 miljoen mensen in armoede of lopen zij een zeer groot armoederisico (18.9% van de ganse bevolking). Dit cijfer houdt nog geen rekening met de impact van de coronacrisis en de overstromingen in juli. Deze crisissen hebben net mensen in armoede het hardst getroffen. De grootste oversterfte door het coronavirus was bij mensen in armoede. Werknemers in precaire jobs waren het minst goed beschermd door de sociale zekerheid, door de grote stijging van de uitgaven voor basisgoederen (voeding, elektriciteit, gas,…) raakten vooral zij in de problemen om hun facturen en huur te betalen. De overstromingen hebben vooral lelijk huisgehouden in de wijken waar mensen in armoede leven. Dit hoeft ons niet te verbazen. Zij wonen immers in goedkope huurhuizen die vaak in minder goede staat zijn en zich bevinden in de wijken die het minst goed gelegen zijn.

“Ik heb de zaken zien verergeren. Steeds meer mensen halen het eind van de maand niet. De voedselhulp stijgt exponentieel, maar ook andere ondersteunende maatregelen met betrekking tot energie, gezondheid, cultuur. Maar dit zijn pleisters op een houten been. Indien we konden stoppen met steeds te rennen achter mogelijke manieren om te overleven dan konden we deze energie stoppen in het daadwerkelijk oplossen van de problemen in plaats van het reduceren van de gevolgen. Het zou iedereen ten goede komen.” (persoon met armoede-ervaring)

Op 17 oktober organiseren de netwerken armoedebestrijding sensbiliseringsacties over heel het land om op te roepen tot structurele oplossingen voor de escalerende armoedeproblematiek. In Vlaanderen en Brussel ligt het accent op het garanderen van de participatie van mensen in armoede aan alle facetten in het leven. In Wallonië zijn de acties gericht op het afschaffen van het statuut samenwonende dat mensen in armoede onnodig verarmt en hun rechten schendt. Ontdek hieronder onze acties en kom ons op 17 oktober vervoegen !

Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding heeft de laatste cijfers en trends in verband met armoede en sociale ongelijkheden in België gebundeld in haar Poverty Watch: https://bapn.be/storage/app/media/Poverty%20watch_BAPN_2021.pdf

Voor meer informatie over de Poverty Watch: Caroline Van der Hoeven - caroline.vanderhoeven@bapn.be - 0474 55 96 11

Voor meer informatie over alle acties rond 17 oktober: https://www.bapn.be/nl/17oktober of facebook: Belgian Anti-Poverty Network (BAPN)

17 oktober in Vlaanderen: Maak ruimte voor échte participatie!

Een andere belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke integratie is dat mensen in armoede moeten kunnen deelnemen aan alle facetten van het leven. Voor mensen in armoede zijn er helaas veel drempels. Daarom is ‘maatschappelijke participatie’ het centrale thema van Vlaanderen op 17 oktober dit jaar. Iedereen wil zichzelf kunnen zijn, zich ontwikkelen, talenten ontplooien, zich ontspannen, kortom écht deel uit maken van de samenleving. Mensen in armoede willen zelf kunnen bepalen hoe ze hun eigen tijd invullen zonder dat dat door anderen wordt opgelegd. Vaak bestaat nog de idee dat mensen in armoede ‘maar moeten aannemen wat ze kunnen krijgen’. Maar keuzevrijheid, je eigen pad kunnen uitstippelen, is juist een belangrijk onderdeel van volwaardige maatschappelijke participatie. Bovendien vragen mensen in armoede ook om te mogen meebeslissen over hoe hun wijk, hun stad, hun gemeente vorm krijgt. Ook dat is maatschappelijke participatie.

Er is echter nog een weg af te leggen. Mensen in armoede zijn vaak uitgesloten van de maatschappij en worden niet gehoord door anderen. Door de coronacrisis namen isolement en uitsluiting nog toe. Hun al beperkte netwerk viel weg en heel veel gebeurde digitaal. Ze hebben echter niet altijd (voldoende) toegang tot het internet of de nodige digitale kennis of toestellen.

“Kwetsbare mensen vragen niet liever dan dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze zelf hun noden en behoeften kunnen aangeven.Maar ze willen ook samen sterke oplossingen kunnen bedenken. Alleen zo kunnen ze volwaardig deelnemen én deelhebben aan de samenleving”, aldus algemeen coördinator Heidi Degerickx van het Netwerk tegen Armoede.

Teken samen met mensen in armoede de krijtlijnen uit. Maak ruimte voor échte participatie! Neem deel aan de acties en activiteiten van de 58 verenigingen van het Netwerk tegen Armoede op 17 oktober.

Meer info: www.17oktober.be - Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn: Netwerk tegen Armoede

Perscontact: Gert Van Tittelboom - gert.vantittelboom@netwerktegenarmoede.be - 0478 395 704

17 oktober in Brussel: Warempel, een drempel !

Samen met het Vlaams Netwerk tegen Armoede kiest het Brussels Platform Armoede dit jaar als thema ‘maatschappelijke participatie’ voor de jaarlijkse 17 oktober-actie. De 7 Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen, die lid zijn van het Brussels Platform Armoede, komen stevig uit hun kot … omdat ze lang genoeg hebben binnen gezeten en het overal kriebelt om over te gaan tot actie! Ze organiseren een heus festival op de Vismarkt in Brussel, met muziek en andere podiumkunsten en performances. Het wordt een aanklacht tegen alle drempels die de participatie van mensen in armoede in de weg staan en een ode aan alle bruggen die deze drempels helpen overwinnen. Ze beloven een mix van verschillende stijlen, van puur entertainment tot inhoudelijke statements.

Meer info: https://www.brusselsplatformarmoede.be/nl/17-oktober-2021 Facebook: Brussels Platform Armoede

Perscontact: Bart Van de Ven: bart.vandeven@buurtwinkel.brussels - 0484 12 14 87

17 oktober in Wallonië: schaf het statuut samenwonende af !

Op 17 oktober zullen de acties in Wallonië gericht zijn op de AFSCHAFFING van het STATUUT SAMENWONENDE! De Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) is van mening dat dit statuut zo snel mogelijk op de schop moet. Het statuut samenwonende organiseert bijvoorbeeld fiscaal onrecht, terwijl op dit moment een echte, ambitieuze belastinghervorming in ons land nog steeds op zich laat wachten. Bovendien leidt dit statuut tot een grote sociale onrechtvaardigheid: het zorgt voor verarming, isoleert kwetsbare mensen en staat solidariteit tussen burgers in de weg, ondermijnt relaties tussen generaties, zet familiebanden en vriendschappen onder druk en heeft negatieve gevolgen op de mentale gezondheid van de betrokken. Daarnaast is de impact van het statuut samenwonende op de huisvesting in ons land groot: het vergroot het woningtekort, staat co-housing in de weg en veroorzaakt slechte huisvesting. Dit staat haaks op wat mensen in armoede nodig hebben en vragen en op wat het beleid zou moeten doen om de grote maatschappelijk problemen in onze samenleving aan te pakken.

Op de Werelddag van Verzet tegen Armoede komen we samen om beleidsmakers onder druk te zetten. Er moet een halt komen aan de continue financiële bestraffing van kwetsbare mensen die samenwonen, terwijl de zeer rijken steeds ontzien worden. Afspraak op 17 oktober in Namen!

Het programma kan bekomen worden via: 081/312117 - bureau@rwlp.be

Consulteer het programma op : www.rwlp.be en Facebook "réseau wallon de lutte contre la pauvreté". Perscontact : Julie Mawet : j.mawet@rwlp.be - 0476/96.95.26

Download hier de pdf