Bericht

EAPN rapport How to ensure the poor don't pay for COVID - 19

Op 14 juli organiseerde EAPN haar online conferentie: How to ensure the poor don’t pay for COVID-19 – From short-term response to an effective right-based integrated antipoverty strategy. Tijdens deze conferentie presenteerde EAPN haar gedetailleerd onderzoek naar de Covid-19-crisis en de gevolgen daarvan voor mensen in armoede en kwetsbare groepen. De studie werd uitgevoerd door Graciela Malgesini, covoorzitter van de werkgroep beleidswerk binnen EAPN, EUISG. 25 nationale netwerken en 3 Europese organisaties namen deel aan het onderzoek, waaronder ook BAPN.

Het onderzoek analyseert:

  • Hoe de gezondheidszorg, sociale bescherming en de minimuminkomens in elk land eruitzagen vóór de pandemie
  • Wat de positieve en negatieve veranderingen zijn die deze pandemie met zich mee heeft gebracht.
  • Welke maatregelen de verschillende overheden hebben genomen om de crisis aan te pakken

In deze studie wordt de situatie waarin kwetsbare groepen en mensen in armoede zich bevinden in detail beschreven en geanalyseerd. Daarbij is er ook aandacht voor de impact die deze crisis heeft gehad op de genderproblematiek en andere vormen van ongelijkheid. Annex 1 geeft een overzicht van de belangrijkste trends en gegevens van de EU, terwijl Annex 2 een landenbijlage bevat met een samenvatting van de gedetailleerde input van het nationale niveau met betrekking tot alle gebieden van het verslag.

Vervolgens doet het EAPN belangrijke aanbevelingen aan de nationale en Europese autoriteiten, om niemand achter te laten, door opnieuw een op rechten gebaseerd Europa op te bouwen met een sociaal hart en een engagement om een einde te maken aan de armoede en de ongelijkheid te verminderen.

Het volledige rapport kan u hier lezen.

Naamloos22.png