Bericht

Lessen te trekken uit de Covid-crisis voor de werking van de OCMW’s: Aanbevelingen van BAPN betreffende de tijdelijke maatregelen die structureel gemaakt moeten worden

De OCMW’s zijn al lange tijd onder gefinancierd en overbelast. Door de Covid-crisis kwamen ze nog meer onder druk te staan. De overheid voerde daarom bijkomende maatregelen, aanbevelingen en financiering in met als doel te voorkomen dat vele mensen in diepe armoede verzeild zouden raken en volledig kopje onder zouden gaan. Nu het zwaartepunt van de acute crisis achter ons ligt, besloten de netwerken armoedebestrijding, verenigd binnen BAPN te evalueren wat we van de crisis kunnen leren om onze sociale bescherming te verbeteren en te versterken. In een nota beargumenteren we waarom het vanuit het standpunt van mensen in armoede van belang is om bepaalde tijdelijke maatregelen structureel te maken.

Klik hier om onze nota te consulteren.