Bericht

#UnitedForANewNormal: Na de coronacrisis is een nieuw normaal de enige optie !

Op 4 juli vervoegde het Belgian Anti-Poverty Network (BAPN) een unieke coalitie, met vertegenwoordigers uit de klimaat-en milieubeweging, de armoedebeweging, de sociale sector en de vakbonden, om actie toe voeren voor een “nieuw normaal”.

De coronacrisis heeft de bestaande armoede en sociale ongelijkheden in onze samenleving vergroot en verder uitgediept. De klimaat- en biodiversiteitsproblematiek heeft door de crisis minder aandacht gekregen, maar dit betekent niet dat deze verdwenen is. Een nieuwe beleidsaanpak die een duurzame, sociale en rechtvaardige transitie vooropstelt is een absolute noodzaak. Dit houdt o.a. de volgende zaken in: sterke publieke dienstverlening, een doeltreffende sociale bescherming, toereikende en toegankelijke uitkeringen, waardige lonen en kwaliteitsvolle jobs die mensen toelaten uit de armoede te geraken. Dit alles zal helpen om de schade en de nadelen van de klimaatsverandering en de verschuiving naar een koolstofvrije economie op te vangen.

De coronacrisis moet een wake up-call zijn. Voor de partners van #UnitedForANewNormal is het duidelijk: een terugkeer naar “business as usual” kan nooit een oplossing bieden voor de sociale en klimatologische uitdagingen waarvoor onze samenleving staat. Samen roepen zij op voor een “nieuw normaal” !

Voor meer:

  • Lees de bijdragen van Fabien en Noellie, ervaringsdeskundigen bij het Waals Netwerk Armoedebestrijding, die zij naar aanleiding van de actie “UnitedForANormal” geschreven hebben
  • Ga naar de webpagina van Greenpeace over de actie