Bericht

Waardig werk en een inkomen boven de armoedegrens

Er wordt ons vaak gezegd dat een job de beste preventie biedt tegen armoede en de beste oplossing is om uit de armoede te geraken. Voor de netwerken armoedebestrijding is het echter niet zo eenvoudig. Wij vragen ons af: onder welke voorwaarden beschermt een job mensen werkelijk tegen de armoede?

Lage lonen, onzeker werk, contracten die geen recht geven op sociale zekerheid... In veel situaties - zelfs op de reguliere arbeidsmarkt - voorkomt werk niet dat men verarmt, of dat men in armoede blijft leven.

We hebben de cijfers op een rijtje gezet: in 2019 was het voor 48% van de Belgische werknemers niet mogelijk om aan het einde van de maand een beetje geld opzij te zetten voor moeilijke tijden, waardoor men nauwelijks of niet kon rondkomen(cijfers: Sudpresse en Solidaris). Erger nog, 1 op de 20 werknemers in België verdient minder dan de Europese armoedegrens, ook al werkt hij of zij zich elke dag te pletter (cijfers EU-SILC).

Het duurzaam maken van de werkgelegenheid door duidelijke statuten en het verhogen van de laagste lonen is in het voordeel van iedereen. Bovenop de positieve gevolgen voor de lokale economie, doordat mensen in hun basisbehoeftes kunnen voldoen en minder schulden hebben, brengen hogere brutolonen een betere financiering van ons socialezekerheidsstelsel met zich mee. Dit betekent dat onze sociale bescherming versterkt zal worden en er meer middelen vrijkomen om de sociale ongelijkheden te verminderen en zo de armoede te bestrijden.

Niet iedereen heeft de COVID-crisis op dezelfde manier ervaren. In sommige sectoren (farmaceutica, technologie...) waren de winsten zeer hoog! Tegelijkertijd heeft de COVID-crisis echter duizenden werknemers uitgeput en in sommige gevallen verarmd door de tijdelijke werkloosheid of gezondheidsproblemen. Na de crisis moeten deze werknemers voldoende gesteund worden en moet hun werk geherwaardeerd worden.

Op 29 maart is het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding solidair met de stakende werknemers en eisen we :

  • STOP de maximale onderhandelingsmarge van 0,4%
  • Herbekijk de wet van 1996 inzake loonmatiging
  • Maak een herfinanciering van de sociale zekerheid mogelijk door loonsverhogingen !
  • Verhoog alle inkomens en uitkeringen tot boven de Europese armoedegrens !