Bericht

Wat moet Europa doen om minimuminkomens te versterken?

De huidige context, waarbij de ene crisis de andere opvolgt, toont aan dat waardige inkomens meer dan ooit van belang zijn om mensen met onvoldoende middelen uit de armoede te halen en hen in staat te stellen een menswaardig leven te laten leiden. De Europese Unie en België, als één van de Europese lidstaten, kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de minimuminkomens in heel de Europese Unie te versterken.

Al meer dan tien jaar pleit het Belgisch Minimum Inkomen Netwerk (BMIN) bij de Europese instellingen voor het verbeteren van de laagste inkomens en uitkeringen op het Europees niveau door het aannemen van een krachtig instrument, nl. een Europese richtlijn rond minimuminkomen. Hoewel de Europese Unie sinds 30 jaar, onder meer met de aanbeveling van de Raad van 1992 inzake gemeenschappelijke criteria met betrekking tot toereikende inkomsten en prestaties in de stelsels van sociale bescherming, het belang van waardige minimuminkomens onderstreept, stellen wij samen met de partners van het Europees Minimum Inkomen Netwerk (EMIN) in andere landen vast dat er op het terrein weinig substantiële vooruitgang is gemaakt. Daarom zou een bindende maatregel een werkelijk verschil op het terrein kunnen maken.

De Europese Commissie heeft eind september een belangrijk initiatief genomen, met name door een Europese aanbeveling rond minimuminkomen aan de Europese lidstaten voor te stellen. Het voorstel van de Europese Commissie voor deze aanbeveling zal nu besproken en geamendeerd worden door de verschillende de Europese lidstaten, waaronder België. Uiteindelijk moeten de Europese lidstaten tot een consensus komen en gezamenlijk de Europese aanbeveling rond minimuminkomen goedkeuren.

Hoewel het om een niet-bindende aanbeveling en geen richtlijn gaat, verwelkomt BMIN het initiatief van de Aanbeveling. Het kan een belangrijke stap zijn in een betere bescherming en ondersteuning van mensen die onvoldoende eigen middelen hebben om op zichzelf een waardig leven te kunnen leiden in de Europese Unie. Tegelijkertijd vrezen we dat indien het voorstel van de Europese Commissie niet ambitieuzer wordt gemaakt m.b.t. de standaarden die ze voorstelt en het governance-systeem dat ervoor moet zorgen dat de aanbeveling effectief geïmplementeerd wordt, dit Europees initiatief opnieuw dode letter zal blijven en weinig impact zal hebben op het terrein.

Daarom roepen we België op om een sterke positie in te nemen bij de onderhandelingen met de andere lidstaten om tot een sterke aanbeveling te komen. Vanuit BMIN hebben we alvast een reeks aanbevelingen geformuleerd over hoe het voorstel van de Europese Commissie verbeterd kan worden.

Lees hier onze gemeenschappelijke positie.

Over het Belgisch Minimum Inkomen Netwerk (BMIN): BMIN wordt gecoördineerd door BAPN en bestaat uit een brede waaier van stakeholders, met name de armoedenetwerken, vakbonden, mutualiteiten, wetenschappers en andere middenveldsorganisaties.