Bericht

We are belgium too

Beste buren,

Wij nemen vandaag de vrijheid om jullie rechtstreeks aan te spreken. Wij kruisen elkaar regelmatig. Je kent ons als de moeder van de klasgenoot van je kind, als de kruidenier op de hoek van de straat, als de persoon die je kantoren schoonmaakt of je verwarmingsketel controleert. Net als jullie, werken we, betalen we huur, sorteren we ons afval …

Kortom, we zijn gewone burgers. Eén ding is anders: in de ogen van de staat bestaan wij niet.

In België zijn we met zo’n 150.000 mensen die leven zonder papieren. Soms wonen we hier al 5, 10 of zelfs 20 jaar. Ook al werken we, we hebben geen recht op sociale bescherming. Onze gezondheidszorg wordt niet terugbetaald, we hebben geen vangnet als we onze baan verliezen. Voor werk en een dak boven ons hoofd zijn we overgeleverd aan de willekeur van corrupte bazen en huisjesmelkers.

Al vele jaren roepen wij de Belgische politieke besluitvormers met alle middelen (demonstraties, petities, bezettingen….) op om een duurzame en redelijke oplossing te vinden voor onze situatie. Onze vragen blijven onbeantwoord.

Onze stem wordt niet gehoord. Daarom spreken wij vandaag tot jullie. Jullie, burgers mét papieren, hebben immers een fundamenteel recht dat alles kan veranderen: het recht om te stemmen. Gekozen functionarissen zijn er kennelijk van overtuigd dat ons lot jullie niet interesseert. Ze menen te weten dat jullie gekant zijn tegen de regularisatie van onze situatie. En toch zijn wij ervan overtuigd dat een aanzienlijk aantal Belgen ons steunt.

Om onze beleidsmakers dit te laten zien, vragen wij jullie vandaag om jezelf te laten zien.

Wij geloven dat het mogelijk is om voor elk van ons minstens één burger te mobiliseren; één burger om om elk van ons te vertegenwoordigen en zo te komen tot het symbolische resultaat van 150.000 spreekbuizen.

Help ons om de beleidsmakers te tonen dat wij in de ogen van de Belgen ook tot België behoren. Laat de migranten zonder papieren toe in de rechtsstaat. Je hebt de kracht om een positief verschil te maken in onze situatie door de petitie te ondertekenen.


Onze eisen

De regularisatie van mensen zonder papieren in België op basis van duidelijke en permanente criteria zoals duurzame banden, werk, onverwijderbaarheid en het risico van de schending van een grondrecht in geval van terugkeer, evenals de oprichting van een onafhankelijke regularisatiecommissie. Hieruit volgt:

Sluit gesloten centra en beëindig gewelddadige en gedwongen uitwijzingen van vrouwen en mannen die door zware omstandigheden zijn gegaan om hier bescherming en de hoop op een betere toekomst te vinden. In plaats van het garanderen van de veiligheid van de burgers, zorgt dit veiligheidsbeleid voor zware overheidskosten.

Stop de criminalisering van mensen zonder papieren. Regularisatie- en administratieve procedures moeten vrij van racistische vooroordelen worden toegepast. Elke verzoeker dient gelijkwaardig te worden behandeld. Het uitvoeren van razzia’s die de retoriek van de angst voor “vreemdelingen” dienen moet stoppen.

Respecteer de mensenrechten, met name de rechten van kinderen zonder papieren, op voet van gelijkheid met alle kinderen. Dit start met daadwerkelijke en gelijke toegang tot onderwijs, recht op gezinsleven en op waardig leven.