Bericht

Een herstel van het recht op de inschakelingsuitkering voor mensen die juridische stappen ondernemen

Justitie heeft beslist : beetje bij beetje wordt het recht op een inschakelingsuitkering van duizenden mensen in België, dat in de jaren 2010 was teruggeschroefd, hersteld. Als u juridische stappen onderneemt (de vakbonden kunnen u helpen), kunt u zelfs nadat u 25 jaar bent geworden nog inkomenssteun aanvragen en uw recht herstellen als u werd uitgesloten door de RVA. BAPN is van mening dat de regering ervoor moet zorgen dat iedereen gelijk is voor de wet.


Inschakelingsuitkeringen (vroeger "wachtuitkeringen" genoemd) zijn speciale werkloosheidsuitkeringen voor jongeren die nog niet hebben kunnen werken en niet genoeg sociale bijdragen hebben kunnen betalen om in aanmerking te komen voor de "traditionele" werkloosheid. Vooral omdat het in tijden van economische crisis voor jongeren bijzonder moeilijk is om een eerste job te vinden. De bedragen zijn laag (2021: 984,88 euro per maand voor alleenstaanden, 489,32 euro per maand voor samenwonenden), maar zij beschermen jonge werkzoekenden enigszins tegen de risico's van ernstige armoede.

Helaas zijn deze uitkeringen onder de regering Di Rupo en de regering Michel ingrijpend hervormd. En achter "hervorming", moet men "uitsluitingen" lezen.

  • In 2012 heeft de regering Di Rupo de betaling van inschakelingsuitkeringen beperkt tot 3 jaar. Tienduizenden mensen werden dus uitgesloten en konden zich enkel tot de OCMW's wenden.
  • In 2015 heeft de regering Michel het recht op een inschakelingsuitkering verder beperkt door te stellen dat aanvragers niet ouder mogen zijn dan 25 jaar (voorheen 30 jaar). Duizenden mensen, vooral mensen met een hogere opleiding, verloren hun recht op een uitkering.

De vakbonden zijn de afgelopen jaren een intense juridische strijd aangegaan. Zij hebben tientallen uitgesloten mensen begeleid in de rechtbank om deze beperkingen van het recht op sociale bescherming aan te vechten. En beetje bij beetje... hebben ze gewonnen!

Van de arbeidsrechtbanken tot het Hof van Cassatie, er bestaat een steeds solidere jurisprudentie. Omdat de regeringen nooit hebben aangetoond dat deze uitsluitingen gunstige gevolgen hadden voor de samenleving, verklaarden de rechtbanken dat deze uitsluitingen in strijd waren met de grondwet en met artikel 23 dat het recht op menselijke waardigheid en sociale bescherming beschermt. De rechtbanken hebben aldus het recht op een inschakelingsuitkering hersteld voor personen die bij de rechter een uitsluiting of weigering door de RVA hadden aangevochten.

Onlangs verzekerde Pierre-Yves Dermagne, federaal minister van Economie en Werk, dat, zowel voor uitsluitingen na 3 jaar als voor weigeringen aan 25-plussers, hij de RVA gevraagd heeft om gerechtelijke beslissingen die de rechten van de mensen herstellen NIET aan te vechten!

In concreto, als de RVA :

  • weigert u een uitkering te geven omdat u ouder bent dan 25 jaar; of
  • u uitsluit omdat u deze uitkering al 3 jaar ontvangt, kunt u deze beslissing aanvechten voor de rechtbank. En met sterk gefundeerde argumenten... zal je winnen.

Aarzel niet om contact op te nemen met uw vakbond, ACV, ABVV of ACLVB : zij kunnen deze zaak samen met u opbouwen en u begeleiden bij de gerechtelijke procedure.

Het risico is nu dat de toepassing van het recht verschillend zal zijn naargelang wie besluit naar de rechter te stappen en wie besluit dat niet te doen. Veel mensen maken geen gebruik van het rechtssysteem om hun rechten te doen gelden, en wel om verschillende redenen: deze beslissingen van de rechtbank zijn voor velen niet bekend, de hoge gerechtskosten jagen angst aan, de gerechtsprocedures zijn zwaar, de mensen kennen niet allemaal hun vakbond...

BAPN zal zich ervoor blijven inzetten dat iedere burger recht heeft op dezelfde sociale bescherming, of hij nu voor het gerecht komt of niet.