Bericht

BAPN geeft haar advies op een wetsvoorstel dat een betalingsplan voor coronaschulden mogelijk maakt

Wetsvoorstel betreffende de toekenning van een betalingsplan met een maximale looptijd van zes maanden of meer voor de consumenten die door de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie inkomstenverlies hebben geleden

De Kamercommissie Economie en Consumentenzaken heeft BAPN gevraagd om haar analyse te geven op een wetsvoorstel ingediend door de PS om gedurende een korte periode, voor een beperkt aantal schulden en een beperkt aantal consumenten een afdwingbaar en kosteloos betalingsplan mogelijk te maken. We zijn het eens met de initiatiefnemers dat een betalingsplan een belangrijk instrument is in de strijd tegen de schulden, maar het huidige voorstel is zo beperkt dat het zijn doel voorbij lijkt te schieten. We formuleren in ons advies dan ook enkele andere maatregelen die volgens ons noodzakelijk zijn om de schuldenoverlast bij consumenten, doeltreffend, preventief en structureel aan te pakken.

Het volledige advies kan u hier terugvinden.