Bericht

BAPN GEEFT HAAR SCHRIFTELIJK ADVIES OP EEN WETSVOORSTEL DAT BEPAALDE TARIEVEN VAN GERECHTSDEURWAARDERS WIL VERLAGEN

Wanneer een deurwaarder een schuld int in de rechtelijke fase dient de persoon met schulden steeds 1% van zijn schuld aan die gerechtsdeurwaarder te betalen. Wanneer een afbetalingsplan wordt afgesproken zal de deurwaarder ook per schijf een bepaald percentage aanrekenen. De tarieven die de deurwaarders hanteren zijn wettelijk vastgelegd in een Koninklijk Besluit dat nog dateert uit 1976.

Recent diende een parlementslid een wetsvoorstel in (DOC 55 0340) om deze tarieven te halveren en zo de snel oplopende kosten voor mensen met schulden een halt toe te roepen. BAPN werd gevraagd om haar advies op dit wetsvoorstel aan de Commissie over te maken. In ons advies toonden we ons tevreden over dit wettelijk initiatief maar we riepen de parlementsleden terzelfdertijd op om de hele kostenketen in kaart te brengen en aan te pakken. We vroegen ook een preventieve aanpak van de schuldenproblematiek. Enkel wanneer mensen een voldoende hoog inkomen hebben, kunnen ze hun facturen betalen.

Lees hier onze volledige analyse