Bericht

Het recht op internet in de Grondwet: advies van BAPN

België kent grote verschillen in internettoegang, die sterk samenhangen met inkomen en opleidingsniveau. Ons land scoort slecht wat betreft digitale ongelijkheid. Mensen met een laag inkomen (minder dan 1.200 euro per maand) hebben veel minder vaak dan mensen met een hoog inkomen (meer dan 3.000 euro per maand) een internetverbinding. In België bedraagt deze kloof 28% terwijl deze in Nederland slechts 4% bedraagt, in Luxemburg 7%, in Frankrijk 21% en 15% in Duitsland. In 2020 schatte de Koning Boudewijnstichting dat één op de drie huishoudens met een laag inkomen geen internetaansluiting heeft. 40% van de Belgische bevolking geeft aan zwakke digitale vaardigheden te hebben of het internet niet te gebruiken. Wanneer we specifiek kijken naar mensen met een laag inkomen stijgen deze cijfers tot maar liefst 75%.

Deze harde realiteit staat in contrast met de toenemende digitalisering van onze samenleving. De pandemie heeft deze digitalisering nog verder versneld en de digitale sector wordt steeds vaker aanzien als dé sector van de toekomst. Er wordt dan ook veel geïnvesteerd in de digitale omwenteling. Nu het sociale, administratieve en politieke leven steeds vaker’oline’ verloopt, wordt het des te relevanter om het recht op internet op te nemen in de Grondwet. Maar er is meer nodig.

BAPN vraagt dat bij het wijzigen van de Grondwet ook de onderstaande 4 pijlers in rekening worden gebracht om zo het recht op internet voor iedereen effectief te maken:

  • Garandeer de neutraliteit van het internet ;
  • Garandeer dat iedereen toegang heeft tot het internet;
  • Garandeer het recht op digitale vorming ;
  • Garandeer dat mensen die niet willen of zich digitaal niet kunnen aansluiten nog steeds toegang hebben tot openbare diensten en sociale bescherming. Dit kan enkel als er nog steeds een prioriteit wordt gemaakt van een face-to-face aanbod.

BAPN vraagt alvast volgende concrete maatregelen:

  • Geleidelijk een echte openbare internettoegangsdienst te organiseren, d.w.z. een door de overheid georganiseerde universele en gratis internetverbinding;
  • Een sociaal tarief mobiel en vast internet voor iedereen die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming;
  • Een verbod op het inbeslag nemen van toestellen die noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot internet
  • Een verbod op het afsluiten van internetverbindingen

Ten slotte is het, wanneer bijna de helft van de bevolking over weinig digitale vaardigheden beschikt, essentieel om een kwalitatief hoogstaand en gratis "face-to-face"-onthaal in stand te houden waarbij voldoende tijd beschikbaar is om te luisteren en de mensen te adviseren - met name voor de eerstelijnsoverheidsdiensten. De versterking van het persoonlijke contact is een absolute prioriteit voor BAPN. Investeringen in digitale technologie kunnen nooit het belang vervangen van een menselijke samenleving, waar fysieke ontmoetingen ook een garantie zijn voor sociale integratie.

Lees hier ons volledig advies.