Bericht

Mensen die hun belastingaangifte nog niet hebben ingediend riskeren een fikse boete

Hieronder kan u de brief vinden die we op vrijdag 23/10 naar de bevoegde minister Van Peteghem stuurde

Geachte vice-eersteminister en minister van Financiën, Geachte meneer Van Peteghem,

2020 is voor iedereen in onze samenleving een moeilijk jaar. We worden allemaal wel op één of andere manier getroffen door deze pandemie die nog steeds genadeloos toeslaat in ons land. Mensen in armoede en precaire groepen werden echter dubbel zo hard geraakt. Terwijl zij meer dan ooit hulp en ondersteuning nodig hadden, was deze niet of slechts beperkt toegankelijk. Dit was ook het geval voor mensen die hulp zochten bij het invullen van hun personenbelastingen.

Wegens de Coronacrisis waren de belastingkantoren dit jaar fysiek niet bereikbaar en werden er ook geen lokale invulsessies georganiseerd. Mensen konden hun vragen eventueel telefonisch stellen, maar dit systeem verliep zeker niet altijd even vlot. Telefonisch fiscaal advies vragen is, zeker voor precaire groepen, geen evidentie.

We hebben daarom destijds onze bezorgdheden aan de bevoegde minister overgemaakt en gevraagd om de invulsessies toch nog te organiseren alsook om de deadline voor het indienen van de personenbelastingen te verlengen (U kan deze brief hier consulteren). De voormalige minister kon niet aan al onze vragen tegemoet komen, maar beloofde dat er tijdens de zomermaanden, in nauwe samenwerking met de gemeenten en OCMW’s nog permanenties georganiseerd zouden worden. Op het einde van de zomer zouden bepaalde categorieën belastingplichtigen, die hun aangifte nog niet hadden in orde hadden kunnen brengen, worden uitnodigd om dit samen met hen te doen.

We hebben echter geen signalen opgevangen dat deze initiatieven ook daadwerkelijk zijn doorgegaan. Ze zijn eventueel georganiseerd geweest, maar heel wat mensen waren hier dan niet van op de hoogte. Als gevolg hebben velen afgelopen week een brief ontvangen die hen opdraagt hun aangifte nog binnen de 14 dagen in te vullen. Als ze dit niet op tijd doen, riskeren ze een fikse boete die kan oplopen tot 1.250 euro.

Vele mensen kloppen daarom nog snel aan bij de eerstelijnsdiensten. Onze partners op het terrein vertellen ons dat ze overstelpt worden met deze dringende aanvragen. Deze organisaties hebben zich reeds dubbel geplooid om de vele hulpvragen, veroorzaakt door de crisis, te kunnen beantwoorden. Ze staan voor een onmogelijke opdracht om ook dit er nog eens bij te nemen. Ondanks hun bereidwilligheid hebben ze daarbij ook niet altijd voldoende fiscale expertise in huis om mensen optimaal verder te helpen.

We zouden u daarom willen vragen om:

  • de deadline van 14 dagen voor deze mensen te verlengen, zodat ze toch nog de mogelijkheid krijgen gepaste hulp te zoeken. Hiermee zou u ook de grote druk op de eerstelijnsdiensten kunnen verzachten.
  • vanuit de FOD financiën nog permanenties te organiseren om ook voor deze kwetsbare groepen het beste advies te garanderen.
  • zeker voorlopig nog geen boetes uit te schrijven. We vragen begrip voor de moeilijke situatie waar vele gezinnen zich de laatste maanden in bevonden. Door het fysiek niet bereikbaar zijn van de belastingkantoren dit jaar, hebben veel mensen ook tot op heden nog niet de nodige ondersteuning gevonden om hun te helpen bij het invullen van hun aangifte.

Wij danken u alvast voor de aandacht die u zal besteden aan onze bekommernissen en vragen.

Met vriendelijke groeten, Guy Tordeur, voorzitter van BAPN - Belgisch Netwerk voor Armoedebestrijding

Anne Defossez, directrice van het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest