Bericht

Ontmoeting met Tania De Jonge bij Teledienst Ninove

Eind juni zat Ninoofs burgemeester en federaal parlementslid Tania De Jonge (Open VLD) rond de tafel met de mensen van Teledienst, de plaatselijke vereniging waar armen het woord nemen. Ook het BAPN was van de partij. In een open gesprek vertelden de mensen over hun engagement in de vereniging en het belang van participatie.

De burgemeester luisterde aandachtig naar de getuigenissen van de mensen met armoede-ervaring die vertelden met welke drempels ze dagelijks af te rekenen hebben. Ook de aanbevelingen uit het verkiezingsmanifest van BAPN werden besproken. Wij apprecieerden de gedetailleerde feedback die we op onze aanbevelingen kregen en in het bijzonder de steun die mevrouw De Jonge uitsprak om op federaal niveau de dialoog met mensen in armoede structureel te verankeren in het kader van het federaal plan armoedebestrijding.

Coördinator Licorice Leroy en co-voorzitter Hilde Van der Haegen benadrukten het belang van de samenwerking met de Stad Ninove om Teledienst verder uit te bouwen tot een warme thuis voor een steeds groter wordende groep van mensen in armoede. De burgemeester erkende de noden van de mensen en de vereniging. Zij sprak haar engagement uit om zich te blijven inzetten voor structurele oplossingen in de strijd tegen armoede, zowel in het stadhuis als in het parlement.

De dialoog wordt voort gezet!