In de kijker

Alle nieuwsberichten

BAPN, samen met heel wat andere organisaties voerde vandaag actie. We riepen minister Karine Lalieux op de problemen met het IGO op te lossen! De minister was zelf aanwezig en bevestigde: de IGO-controles, waarbij mensen onder huisarrest worden geplaatst, zullen tot eind september opgeschort blijven. Senioren hebben deze zomer dus een beetje meer gemoedsrust. Maar wat daarna? De minister stelde opnieuw dat het huidige systeem onmenselijk, onrechtvaardig en onevenredig is, en vertelde dat ze werkt aan een hervorming. BAPN schreef een persbericht met daarin haar belangrijkste beleidsaanbevelingen. Hopelijk zal de minister zich hierop inspireren voor de noodzakelijke hervorming.

Lees Meer

Hoewel er in mei progressief versoepelingen werden mogelijk gemaakt, is het belangrijk dat de sociale steunmaatregelen voor sociaal kwetsbare groepen niet meteen worden stopgezet. Het coronavirus is immers nog steeds aanwezig in onze samenleving en de economische relance is nog niet ingezet. Op basis van de signalen op het terrein heeft BAPN samen met de regionale netwerken armoedebestrijding een analyse gemaakt van welke maatregelen verlengd en/of versterkt dienen te worden.

Lees Meer

Vandaag vindt in Porto een sociale top plaats. Deze bijeenkomst moet de agenda van het Europees sociaal beleid voor de komende 10 jaar vastleggen. BAPN roept, samen met het ABVV, ACV en het ACLVB - Liberale Vakbond, de staatshoofden op om ambitieus te zijn en van de strijd tegen de armoede een absolute prioriteit te maken! Momenteel lopen in de EU meer dan 90 miljoen mensen het risico op armoede of sociale uitsluiting. Tegen 2030 moet dit enorme cijfer gehalveerd zijn. Om deze doelstelling te halen moeten de laagste inkomens omhoog. De mensen wachten al te lang. Een socialer Europa is mogelijk!

Lees Meer

Dit jaar bestaat BAPN 30 jaar. Wij willen dit moment aangrijpen om samen met een aantal sleutelfiguren voor het federale en Europese armoedebeleid terug te blikken op het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst. We willen met hen samen bekijken in welke context BAPN werd opgericht en welke stappen er de laatste 30 jaar vooruit werden gezet op vlak van armoedebestrijding en de participatie van mensen in armoede. Daarnaast vragen we hen ook wat er dient te veranderen zodat het federaal en Europees beleid werkelijk een verschil kan maken voor mensen in armoede. Vandaag laten we Noëllie en Gaëlle aan het woord, twee collega's van het Waalse Netwerk Armoedebestrijding.

Lees Meer

Een brede coalitie van meer dan 40 organisaties die de traditionele samenwerkingsverbanden overstijgt richt zich vandaag tot Karine Lalieux, Minister van Pensioenen, belast met armoedebestrijding. Samen vragen de liga’s voor mensenrechten, de netwerken armoedebestrijding, de vakbonden, de mutualiteiten, ouderen- en vrouwenorganisaties, de Gang van Razende Ouderen, alsook vertegenwoordigers van patiëntenrechten, medewerkers van BPOST, ondernemers en zelfstandigen voor een diepgaande hervorming van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO).

Lees Meer

De lijst met goederen niet vatbaar voor beslag is al lang niet meer geactualiseerd. Moderne communicatiemiddelen zoals een smartphone, computer of tablet zijn er niet in opgenomen. Dat is problematisch want deze instrumenten zijn essentieel om ten volle aan onze huidige samenleving te kunnen participeren en zelfs om je basisrechten te kunnen laten gelden. Momenteel ligt er een nieuw wetsvoorstel op tafel dat naast een actualisatie ook een regeling vooropstelt voor goederen met een emotionele waarden en ook de geschillenprocedure wil verbeteren. Naar aanleiding van dit wetsvoorstel werd BAPN samen met RWLP en NTA uitgenodigd voor een hoorzitting in het federale parlement.

Lees Meer

BAPN is op zoek naar een nieuwe beleidsmedewerker om haar team te vervoegen. De nieuwe collega zal vooral het thema werk opvolgen maar ondersteunt ook het Europees beleidswerk en de communicatie van de organisatie. Het gaat om een voltijdse functie van bepaalde duur (tot eind 2021) met eventuele verlening. Wil je graag mee structurele oplossingen uitwerken voor de armoedeproblematiek in België en Europa? Heb je voldoende voeling met de leefwereld van mensen in armoede? Beschik je over een vlotte pen en ben je een geboren netwerker die bovendien zeer goed het Nederlands, Frans en Engels beheerst? Aarzel niet om een CV en motivatiebrief te sturen naar marleen.nuytemans@bapn.be en wie weet wordt jij binnenkort wel onze nieuwe collega!

Lees Meer

Op 29 maart steunt BAPN de actie van de stakende werknemers. Gezamenlijk vragen we onder meer om de laagste inkomens en uitkeringen op te trekken boven de Europese armoedegrens zodat iedereen een waardig leven kan leiden.

Lees Meer

In tien jaar tijd is het aantal bankkantoren en automaten enorm verminderd en dit vooral in de armere en dunbevolktere regio's van ons land. De consumenten worden ertoe aangezet een toenemend aantal bankverrichtingen zelf uit te voeren via online bankieren. Hierdoor ontstaat er bankuitsluiting. Veel mensen in armoede hebben immers geen toegang tot internetbankieren en moeten voor hun bankzaken beroep doen op een automaat of loketbediende. Mensen in armoede worden dubbel gestraft want heel wat bankkosten zijn de laatste jaren gestegen en deze stijgingen zijn vooral voelbaar voor mensen met een laag inkomen. De Kamercommissie Economie vroeg BAPN haar advies te geven op een wetsvoorstel dat de basisbankdienst verder wil uitbouwen, het Prijzenobservatorium vraagt een onderzoek te verrichten naar de impact van de stijging van de bankkosten op het armste bevolkingssegment en tenslotte met het oprichten van een fonds wil waarborgen dat op heel het Belgisch grondgebied een minimumaantal geldautomaten beschikbaar is.

Lees Meer

Op 10 maart lanceerde de Coördinatie van mensen zonder papieren België samen met Sans-Papiers TV een campagne waarin mensen zonder wettig verblijf zich rechtstreeks richten tot andere landgenoten. Ook mensen zonder wettig verblijf zijn gewone burgers maar met het enige verschil dat ze in de ogen van de staat niet bestaan. Daarom vragen ze alle burgers die wél papieren hebben om beleidsmakers duidelijk te maken dat velen zich het lot van deze zeer precaire groep wel degelijk aantrekken. BAPN roept mee op deze petitie te tekenen en hiermee te tonen aan beleidsmakers dat voor veel inwoners in België ook mensen zonder wettig verblijf deel uit maken van ons land en daarom toegang moeten krijgen tot de rechtsstaat.

Lees Meer