In de kijker

Alle nieuwsberichten

Wegens de coronacrisis werden de invulsessies om mensen te helpen bij het invullen van hun belastingen dit jaar niet georganiseerd. Eind juni schreven we reeds een brief aan de bevoegde minister. We waarschuwden dat door de complexiteit van de procedure, het gebrek aan fiscale kennis of zelfs het ontbreken aan technisch materiaal, kwetsbare huishoudens de moed wel eens zouden kunnen opgeven en hun belastingen niet of te laat zouden indienen. Vanop het terrein horen we effectief dat heel wat mensen een laatste herinnering hebben ontvangen. Als ze aangifte niet snel in orde brengen, riskeren ze een boete van maar liefst 1.250 euro. Samen met het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stuurde BAPN een brief naar de nieuwe minister. We vroegen hem om mensen meer tijd te geven voor hun aangifte, maar ook om hen bij het invullen van dit toch moeilijke document te ondersteunen. We riepen ook op om (voorlopig) geen boetes uit te schrijven.

Lees Meer

Deze zomer besliste het federaal parlement om de inkomensgrenzen voor de juridische tweedelijnsbijstand te verhogen. Concreet betekent dit dat vanaf september meer mensen recht zullen hebben op een pro-deoadvocaat. Het platform 'Recht voor Iedereen', waar ook BAPN lid van is, juicht in haar persbericht deze belangrijke maatregel toe. Toch zijn er nog andere maatregelen nodig om de toegankelijkheid tot Justitie voor iedereen te garanderen.

Lees Meer

Naar aanleiding van 17 oktober - Werelddag van verzet tegen armoede - roepen het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN), het Netwerk tegen Armoede, de Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) en het Collectief “Wat Verborgen is Zichtbaar Maken” de nieuwe federale regering op om de armoede in ons land structureel te bestrijden. Vijf prioriteiten werden geïdentificeerd waar dringend werk van moet worden gemaakt.

Lees Meer

Op 15 oktober 2020 organiseerde de interfractiewerkgroep ‘Armoede’ van het Europese Parlement samen met het Europese Netwerk armoedebestrijding (EAPN) een online ontmoeting tussen verschillende EU parlementsleden en mensen in armoede. Deze ontmoeting stond in het teken van 17 oktober – De Werelddag verzet tegen armoede- en had als centraal thema: de strijd voor sociale en duurzame rechtvaardigheid.

Lees Meer

Het Belgisch en het Waals netwerk armoedebestrijding zijn in beroep gegaan bij justitie om de discriminatie aan te vechten van huishoudens, die evenzeer verarmd zijn door de crisis maar die niet genieten van de zogenaamde Covid 19-toelage (de 6 maal 50 euro per maand). Vandaag hoort de Rechtbank van 1ste Aanleg in Brussel de verschillende partijen. Later deze maand zal zij haar uiteindelijke beslissing nemen.

Lees Meer

BAPN is tevreden dat de nieuwe federale regering een prioriteit maakt van het optrekken van de uitkeringen, maar we blijven waakzaam over de concrete uitvoering. De laatste twee volwaardige regeringen hadden dit engagement ook in hun regeerakkoorden opgenomen. Toch is er de laatste 10 jaar bijzonder weinig gebeurd, met als gevolg dat de meeste minimumuitkeringen zich nog steeds ver onder de Europese armoedegrens bevinden. Zal het met de regering De Croo de armoede echt aanpakken en wordt de derde keer eindelijk de goede keer?

Lees Meer


Vandaag lanceert het Belgische Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) haar publicatie “Uit de schulden”. Tegelijkertijd, en samen met het Netwerk tegen Armoede, de Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) en het Collectief “Wat Verborgen is Zichtbaar maken”, lanceren we een grootschalige campagne tegen armoede over heel België in het kader van 17 oktober, Wereldverzetdag tegen armoede.

Lees Meer


De stem van verschillende organisaties, waaronder de netwerken armoedebestrijding, werd gehoord! De controles betreffende de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) blijven tot ten minste eind 2020 opgeschort en mogelijk ook daarna, afhankelijk van hoe de gezondheidssituatie evolueert. De netwerken armoedebestrijding verenigd in BAPN blijven alles in werking stellen om verandering van het systeem te bekomen zodat de rechten van oudere personen die in armoede leven beter beschermd worden.

Lees Meer