In de kijker

Alle nieuwsberichten

Het Belgisch en het Waals netwerk armoedebestrijding zijn in beroep gegaan bij justitie om de discriminatie aan te vechten van huishoudens, die evenzeer verarmd zijn door de crisis maar die niet genieten van de zogenaamde Covid 19-toelage (de 6 maal 50 euro per maand). Vandaag hoort de Rechtbank van 1ste Aanleg in Brussel de verschillende partijen. Later deze maand zal zij haar uiteindelijke beslissing nemen.

Lees Meer

BAPN is tevreden dat de nieuwe federale regering een prioriteit maakt van het optrekken van de uitkeringen, maar we blijven waakzaam over de concrete uitvoering. De laatste twee volwaardige regeringen hadden dit engagement ook in hun regeerakkoorden opgenomen. Toch is er de laatste 10 jaar bijzonder weinig gebeurd, met als gevolg dat de meeste minimumuitkeringen zich nog steeds ver onder de Europese armoedegrens bevinden. Zal het met de regering De Croo de armoede echt aanpakken en wordt de derde keer eindelijk de goede keer?

Lees Meer


Vandaag lanceert het Belgische Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) haar publicatie “Uit de schulden”. Tegelijkertijd, en samen met het Netwerk tegen Armoede, de Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) en het Collectief “Wat Verborgen is Zichtbaar maken”, lanceren we een grootschalige campagne tegen armoede over heel België in het kader van 17 oktober, Wereldverzetdag tegen armoede.

Lees Meer


De stem van verschillende organisaties, waaronder de netwerken armoedebestrijding, werd gehoord! De controles betreffende de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) blijven tot ten minste eind 2020 opgeschort en mogelijk ook daarna, afhankelijk van hoe de gezondheidssituatie evolueert. De netwerken armoedebestrijding verenigd in BAPN blijven alles in werking stellen om verandering van het systeem te bekomen zodat de rechten van oudere personen die in armoede leven beter beschermd worden.

Lees Meer

De netwerken armoedebestrijding – verenigd in het Belgian Anti-Poverty Network (BAPN), de vakbonden van artsen en verplegers, de ziekenfondsen, de Nederlandstalige en Franstalige verenigingen van de wijkgezondheidscentra, de Gang van Razende Ouderen (le Gang des Vieux en Colère), het ACV (CSC) Senioren en de Vlaamse en Franstalige Liga's voor Mensenrechten stuurden vandaag een brief naar de regering Wilmès om te vragen dat de opschorting van de IGO-controles wordt behouden.

Lees Meer

De Kamercommissie Economie en Consumentenzaken heeft BAPN gevraagd om haar analyse te geven op een wetsvoorstel ingediend door de PS om gedurende een korte periode, voor een beperkt aantal schulden en een beperkt aantal consumenten een afdwingbaar en kosteloos betalingsplan mogelijk te maken. We zijn het eens met de initiatiefnemers dat een betalingsplan een belangrijk instrument is in de strijd tegen de schulden, maar het huidige voorstel is zo beperkt dat het zijn doel voorbij lijkt te schieten. We formuleren in ons advies dan ook enkele andere maatregelen die volgens ons noodzakelijk zijn om de schuldenoverlast bij consumenten, doeltreffend, preventief en structureel aan te pakken.

Lees Meer

De COVID- 19 pandemie heeft een aanzienlijke impact gehad in ons land, zowel op gezondheidsvlak, op de economie als op de armoede en de sociale uitsluiting. Urgente maatregelen werden getroffen om deze impact zoveel mogelijk te beperken, maar op het sociale domein waren deze maatregelen onvoldoende om mensen in armoede voldoende te beschremen tegen de negatieve effecten van deze huidige crisis. De federale regering wil nu de werkzaamheden starten voor een algemeen herstelproces. Hiervoor werden op 20 juli verschillende stakeholders - waaronder ook BAPN - uitgenodigd om hun bezorgdheden en aanbevelingen aan de eerste minister en de andere bevoegde ministers persoonlijk te presenteren.

Lees Meer

Op 14 juli organiseerde EAPN haar online conferentie: “How to ensure the poor don’t pay for COVID 19: From short-term response to an effective right-based integrated antipoverty strategy”. Tijdens deze conferentie presenteerde EAPN haar gedetailleerd onderzoek naar de Covid-19-crisis en de gevolgen daarvan voor mensen in armoede en kwetsbare groepen. 25 nationale netwerken en 3 Europese organisaties namen deel aan het onderzoek, waaronder ook BAPN.

Lees Meer