In de kijker

Alle nieuwsberichten

Vanmorgen hebben verschillende organisaties van het middenveld en de gezondheidssector (ziekenfondsen, beroepsverenigingen van artsen en verpleegkundigen, verenigingen van wijkgezondheidscentra) de regering Wilmès aangeschreven om te vragen om de IGO-controles stop te zetten. Minister Bacquelaine heeft zojuist gevolg gegeven aan ons verzoek: de IGO-controles worden opgeschort!

Lees Meer

De netwerken armoedebestrijding, de vakbonden van artsen en verplegers, de ziekenfondsen, de Nederlandstalige en Franstalige verenigingen van de wijkgezondheidscentra, de Gang van Boze Bejaarden en de Vlaamse en Franstalige Liga's voor Mensenrechten stuurden vanmorgen een brief naar de regering Wilmès om op te roepen om een einde te stellen aan de IGO-controles, gezien de huidige, uitzonderlijke gezondheidssituatie.

Lees Meer


Op 31 januari vond de vijfde open dag van het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting plaats. Middenveldorganisaties, mensen in armoede, wetenschappers en andere actoren kwamen samen om een opinie over het Nationaal Hervormingsporgramma (NHP) op te stellen en het Belgische beleid ter bestrijding van armoede in het kader van de Europa2020-strategie te evalueren.

Lees Meer

Ce lundi 17 février, une action a été menée devant le Ministère des Pensions contre les contrôles GRAPA par Bpost. Près de 200 personnes étaient présentes pour demander plus de considération et de respect pour les ainé·e·s. Une délégation a rencontré des représentant·e·s du Cabinet. Devant les ouvertures insuffisantes, les associations poursuivront leurs actions.

Lees Meer

Vandaag, op 27 januari, hebben een hele reeks organisaties van over heel België de leden van de Kamer en de bevoegde Ministers aangeschreven om hun verontwaardiging uit te drukken over de nieuwe controleprocedure m.b.t. de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Op 17 februari organiseren we een grote actie aan het kabinet van de Minister om te vragen dat er einde wordt gesteld aan deze onrechtmatige controles.

Lees Meer

Op 18 & 19 november kwamen mensen in armoede uit ruim twintig Europese landen bijeen om vanuit hun ervaringen voorstellen te formuleren voor het Europees beleid. Er werden voorstellen rond werk, gezondheid, huisvesting, minimum inkomen en participatie aan de samenleving uitgewerkt.

Lees Meer

Op woensdag 6 november organiseerde de Kamercommissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda een hoorzitting met als thema de schuldindustrie en overmatige schuldenlast voor consumenten. Ook het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding was uitgenodigd en vertegenwoordigde samen met het Netwerk tegen Armoede de stem van mensen in armoede.

Lees Meer

Sinds ettelijke decennia komen op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, individuen, gezinnen en organisaties samen om het onrecht dat armoede is, aan de kaak te stellen. Ook dit jaar laten we weer van ons horen, want jammer genoeg behoort armoede en sociale uitsluiting in een rijk land als het onze nog steeds tot de dagdagelijkse realiteit van heel wat mensen.

Lees Meer

Op 3 en 4 oktober heeft BAPN deelgenomen aan een peer review georganiseerd door de Europese Commissie in Brussel om de toegankelijkheid van rechten voor dakloze personen te bespreken. Op initiatief van de Belgische overheid werd de praktijk van het referentieadres onder de loep genomen. Samen met andere Europese lidstaten werden andere systemen in Europa bekeken en naar oplossingen gezocht om de non-take up van rechten door dakloze personen in België tegen te gaan.

Lees Meer